Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 11. (hétfő) 20:32 rpd, rpdina névnapja van
 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ TÁMOGATÁS A 2013. ÉVRE TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2007. (III.01.)Ök. sz. szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének 16.§-a értelmében az önkormányzat átvállalja azoknak a mezőkövesdi állandó lakosú személyek  60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének egy hetes gyakorisággal történő elszállításának szemétszállítási díját, ahol kizárólag


a/ 62 év feletti,
b/ ba) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
 bb) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2012. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
  bc) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2012. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
  bd) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző
  napon a ba) vagy bb) alpont hatálya alá tartozott;
c/ az a/ és b/ pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek,
és kizárólag ezen személyek családjában élők, valamint gyámság-, gondnokság alatt álló személyek laknak; és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg

- 2 fős, vagy annál nagyobb létszámú családban az – utolsó havi jövedelem alapján számított – egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 76.950.-Forintot

- egyedül élő kérelmező esetén az előbbiek szerint számított egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 85.500.-Forintot

- akinek a családjában, háztartásában kizárólag 70. életévüket betöltött személyek élnek- az utolsó havi jövedelem alapján számított – egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg  a 142.500.- Forintot.

A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges
• a kérelem benyújtását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát  és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát
vagy
a kérelem benyújtását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát  és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2013. évben megküldött elszámoló lap fénymásolatát,
Aki a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, annak elegendő a kérelem benyújtását megelőző hónap bankszámlakivonatának eredeti, vagy másolati példánya, ennek hiányában a számlavezető bank igazolása a jövedelemről

A kérelmek beadási határideje: január 31.

Dr. Fekete Zoltán
polgármesterVissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés