Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 8. (péntek) 20:44 Mria névnapja van
 
Pályázati felhívás

Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg a Mezőkövesd, Eötvös u. 1. szám alatti 4705 helyrajzi számú 22 m2 alapterületű üzlethelyiséget.


Pályázat típusa: nyílt, egyfordulós, zárt borítékos.
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos

Pályázati feltételek:
– határozott időtartamú szerződés vállalása (maximum 5 év lehet)
az üzlethelyiség bérleti díja 1.000 Ft/m2/hó+rezsi
6 havi bérleti díjnak megfelelő kaució előre történő megfizetése
a pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó 13.200 Ft összeg pályázati díjként  – mely egyben ajánlati biztosítékként is szolgál – történő megfizetését vállalja, mely összeg nyertes pályázat esetén beszámítható a kaució összegébe, a többi pályázó esetében a szerződés aláírását követő 10 napon belül visszafizetésre kerül pályázó részére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét (cég esetében: cégkivonat, aláírási címpéldány, vállalkozó esetében: sz. ig. szám, adószám)
a pályázott helyiség megjelölését
az ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos leírását
a bérleti idő tervezett hosszát (max. 5. év)
a pályázónak nyilatkoznia kell továbbá a szerződéstervezetben leírt bérbeadási feltételek vállalásáról
Ingatlan alapadatai:
Helye: Mezőkövesd, Eötvös u. 1.
Alapterülete: 22 m2
Közművesítettsége: összközműves, 2010-ben felújított
Az ingatlan 2013. február 4-től megtekinthető (időpont kérhető: Vigh Henrik Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezetőnél, Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B”épület földszint, Tel: 06/49-511-515)

Pályázathoz csatolni kell:
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. Köztartozása nincs
2. Nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt
3. Gazdálkodó szervezet esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül
4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltéteteket elfogadja.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.
A pályázati ajánlatokat írásban „Pályázat a Mezőkövesd, Eötvös u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására” felirattal zárt borítékban, 2 eredeti példányban kérjük benyújtani.
Pályázat benyújtásának helye:  Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Polgármesteri Titkárság, a polgármester nevére címezve.

Dr. Fekete Zoltán
polgármesterVissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés