Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 10. (vasárnap) 11:48 Judit névnapja van
 
Képviselő-testületi ülés – 2013. június 26. (videóval frissítve)

Az építési és zöldhulladék új átvételi díjairól, a képviselő-testület idei munkarendjének módosításáról, illetve a közösségi együttélés szabályairól szóló, új rendelet megalkotásáról döntött városunk képviselő testülete júniusi ülésén.


A Polgármesteri Tájékoztató után rendeletek módosításával és alkotásával kezdték el a tanácskozást a városatyák. Elsőként a kéményseprési díjakról szóló önkormányzati rendeletet módosították. A Kormány a rezsicsökkentés folytatásaként szabályozta a kéményseprési szolgáltatás díjait is. A közszolgáltatás díjának alapjául szolgáló egységnyi összeg 4.000,-ról ötven százalékkal, 2.000,- forintra mérséklődik. Ez a rendelet július 1-jével lép életbe.


Közösségi együttélés

A testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet is.
E rendelet szabályozza annak körét, hogy mely tevékenységek tartoznak a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások körébe, és azok milyen szankciókat vonhatnak maguk után. A rendelet teljes szövegét a www.mezokovesd.hu oldalon, valamint a Mezőkövesdi Újság 14. számának Közhírré tétetik rovatában olvashatják majd.
A képviselők megtárgyalták és aktualizálták a testület ez évi munkatervét, a Mezőkövesdi Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Városgondnokság étkeztetési, szociális alapszolgáltatásának szakmai programját.
Emellett a városatyák döntése értelmében megalkották az „A magyar nyelvért” emlékdíj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletet. Az új rendelet alapján „A magyar nyelvért Kiss Lázár” emlékdíjat Kézdivásárhely (Erdély-Románia) Mezőkövesd testvértelepülésének magyar tanítási nyelvű általános iskolás diákjai támogatására fordítják. A Díjat minden évben azok a végzős diákok kaphatják, akik általános iskolai tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el a magyar nyelv tanulásában és művelésében, valamint tanulmányaikat gimnáziumban vagy középiskolában kívánják folytatni.
A grémium módosította a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását, amelyre azért volt szükség, mert törvényi előírások szerint minden önkormányzatnak felül kellett vizsgálnia a társulásokat, és az erre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kellett módosítani az erről szóló megállapodásokat. A 23 települést tömörítő társulás tagjai a további fennmaradás mellett döntöttek.


Sporttámogatás

A városatyák mindemellett meghallgatták a Mezőkövesdi Zsóry Futball Club Kft. 2013-2014 évi NB-I-es bajnokságba történő indulásának szakmai és anyagi feltételeiről szóló tájékoztatóját, amelyben összegezték a Klub működéséhez szükséges szakmai és anyagi feltételeket. A testület döntése értelmében az Önkormányzat  a Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület támogatását 2013. július 01. - 2013. december 31-ig közötti időszakra vonatkozóan 20.000.000,- Ft-tal megemelte, tekintettel arra, hogy az NB I.-be történő feljutás során az Egyesület sportolói számára a megfelelő színvonalú versenyeztetés biztosítva legyen.


Hulladékkezelés

Emellett meghatározták a július 1-jétől érvényes építési és zöldhulladék átvételi díjait. A döntés értelmében ezentúl az építési bontási hulladékért tonnánkét bruttó 6500 forintot, míg a zöldhulladék tonnájáért bruttó 5080 forintot kell a mezőkövesdi lakosoknak fizetni, míg a vállalatoknak, vállalkozásoknak ez az ár az építési hulladék esetében bruttó 8890 forint, míg a zöld hulladék esetében 11.430 forint. A hulladékok átvétele Mezőkövesden történik, azonban annak kezelése és felhasználása már Egerben, a Városgondnokság Eger. Kft-nél zajlik majd.


Pályázat

Emellett sürgősségi indítványként módosították a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. alapító okiratát. Emellett a képviselő-testület egy új pályázat benyújtását is támogatta. A határozat értelmében az Önkormányzat tervezi, hogy pályázik az ÁROP-1.A.6. pályázati kiíráson belül, amelynek a témája a közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése. A pályázaton elnyerhető minimális összeg 10 MFt, maximális összeg 20 MFt. A pályázati konstrukcióban a támogatási intenzitása 100%-os. A pályázat benyújtási határideje július 5-e, ezért volt szükség, hogy sürgősségi indítványként tárgyalja meg a testület.Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés