Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. július 7. (csütörtök) 10:25 Apollónia névnapja van
 

 
Városnézések Mezőkövesden

 

 


Városnéző séta:

Javasolt gyalogos séta útvonal (a város egyéni felfedezéséhez): Szent László templom - Szent László tér - Takács István Gyűjetmény (Galéria) - Matyó Múzeum - Hősök tere - Hadas városrész /Bútorfestő - Mézeskalácsos - Hadas Látogatóközpont/ Tourinform iroda -  Kisjankó Bori Emlékház - Gari Margit Emlékház és Zeneház - Festőművész, Szövő Alkotóház - Tűzzománcos Ház - Fazekas/ - Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági GépmúzeumIdőtartam: kb. 3 óra
 
A Hadas várorész alkotóházaiba ősztől tavaszig előzetes bejelentkezés javasolt. (A házak nyáron általában naponta 10-17 óra között tartanak nyitva, részletek a Templomok, múzeumok, kiállítóhelyek almenüben.)

A belvárosi Szent László téren
érdemes kezdeni a városi sétát. (A Matyó Múzeum mellett automatával felszerelt fizető parkolóhelyek vannak.) A téren körbe járva a Szent László templom előtt a védőszent és Szent Imre herceg szobra fogadja az érkezőt.  
A műemlék jellegű templom helyén a XIII. században már állt egy gótikus templom. Ennek hajóját 1786-ban a meghagyott szentély kivételével lebontották és kereszt alakban meghosszabbították. Az ősi szentély most a templom Mária kápolnája. A barokk stílusban megvalósított bővítés 1770-ben fejeződött be, melynek emlékét a torony alatti bejárat fölött látható címer felirata is jelez. Új tornyot 1898-ban, majd az 1956-os forradalomban megsérült helyett 1960-ban kapott. A freskókat a város szülötte, Takács István festőművész készítette. Munkái az ország több száz templomában is - többek között az egri bazilika kupolájában - tekinthetők meg.

A Szent László templom Mária-kápolnájának freskói egyházművészeti jellegük mellett valóságos kultúrtörténeti értéket képviselnek. Megörökítik a matyó nép minden korosztályának népviseletét. Az 1937-ben készített képek akkor élt személyek portréi is egyben. A parókia falán emléktábla jelzi, hogy 1806-ban a királyi korona menekítésekor egy éjszakát itt őrizték. Hunyadi János és I. Ferenc József egykori látogatását is emléktábla őrzi. Sajnos a „korona szoba” nem látogatható éppúgy, mint a matyó madonna festmény sem, mely Takács István ábrázolásában egyedül álló.  A templomban nyaranta vasárnap délelőttönként orgonahangversenyt hallgathatnak a muzsikakedvelők.

A Szent László tér parkjában található műemlék barokk szoborcsoportot alakosok Mária Terézia uralkodása idején építtették hálából Istennek, hogy megszűnt a pestis (1778). A kovácsoltvas kerítéssel körbe vett, 1984-ben felújított talapzaton álló kőszobor-csoportot négy alak alkotja. Középen, jóval a másik három szobor fölé magasodva Mária áll imádkozó kéztartással egy faragott oszlopfős oszlopon. Körülötte - mintegy képzeletbeli háromszög csúcspontjaiban - Szent István király országalmával, Szent Domonkos rendalapító és Nepomuki Szent János vértanú feszületet tartva.

2012. decemberében nyitotta meg kapuit a téren a Városi Galéria felújított épülete, mely Takács István festőművész életmű kiállításának ad otthont. Az elsősorban látványos mennyezeti freskóiról ismert festő főműve az Egri Bazilika kupolafreskója, de számos munkája található az ország 290 templomában. Freskóin legszívesebben a Szűzanyát, a Szentcsaládot és a magyar szenteket ábrázolta. Az egyházi festészet azonban csak egyik oldala művészi tevékenységének. A matyóföld és népe iránti szeretete érződik azokon a képein, amelyeken a matyó világot örökítette meg, amilyennek fiatalon megismerte, s ahogyan művész szemével látta a népviseletet és a parasztság életét.
A Szent László tér képét ma is meghatározza a hajdani Korona Szálló épülete, mely a múlt század közepétől napjainkig Matyó Népművészeti Szövetkezet központjaként működött. 2005. június 25-e óta az épület ad otthont az új Matyó Múzeumnak. A Dala József néhai gimnáziumi tanár lelkes és fáradhatatlan gyűjtőmunkájaként több mint ötven évvel ezelőtt indult múzeum méltó helyre költözhetett. 2006-ban elnyerte az "Év Múzeuma" megtisztelő címet. A matyó hímzést és a matyók életének hétköznapjait, ünnepeit bemutató kibővített, gazdag kiállítást mozgássérült vendégek is látogathatják. Az épület a kutatómunkának, klubfoglalkozásoknak is helyet ad. Ajándékboltjában minősített kézműves termékeket lehet vásárolni.
Átsétálva a tér másik oldalára - amely már a Hősök tere nevet viseli - nyaranta szoborkútból csillapíthatjuk szomjúságunkat. A valamikori zsinagóga helyén épített általános iskola a tér egyik jellegzetes épülete, melynek falán népies ihletésű festett életképek láthatók.
A II. világháború idején elhurcoltak emlékét a bejárattól jobbra elhelyezett tábla őrzi. A
summás szobor az egykoron mezőgazdasági idénymunkát vállaló mezőkövesdieknek állít emléket. Az II. világháborúig évente kora tavasztól késő őszig nagyon sokaknak jelentett megélhetést a summásság. 1956-ban a városba bevonuló orosz csapatok szétlőtték a nagytemplom (Szent László templom) tornyát és több polgári lakost, köztük egy utcán sétáló jegyespárt is lekaszaboltak. Az ő emlékükre készült a márvány emlékmű, csúcsán a szétlőtt templom makettjével. A tér fái között szépen terebélyesedik az a platánfa is, amit az orosz csapatok több mint negyven évvel későbbi végleges kivonulásakor ültettek. A tizenhatodik évforduló alkalmával emlékövet avattak a fánál 2007 nyarán. Másik köztéri alkotás az 1848-49. évi szabadságharc százéves évfordulóján emelt hatalmas obeliszk.
A tér végén a bevásárló udvar butikjai hívnak kitérőre, de balra fordulva 30 méter után már láthatók a Hadas városrész nádtetős házfedelei is. Ez a skanzen jellegű városrész  - megőrizte a régi településszerkezetet. Szabadon látogatható. Zegzugos utcákon 100-150 éves házakban bemutató, alkotóhelyeket létesítettek. Ezek nyitvatartása változó és a házakba - kevés kivétellel - nem kell belépőt fizetni. A Hadas kapun áthaladva első a népi bútorfestő Kovács család háza, és övék a mellette álló hímzőház is. Pető Anna mézeskalács bemutatóházában a vállalkozó kedvű csoportok (bejelentkezéssel) maguk süthetik a mézeskalácsot.  
Az egész városrészben örömmel  tapasztalhatjuk a séta során, hogy az adott házra jellemző ajándéktárgyak színes sokaságából választhatunk ajándékot, emléktárgyat.
 A Népi Művészetek Háza a hatvan éve működő Matyó Néptáncegyüttes otthona, a próbák és nyári táborok, hímző tanfolyamok helyszíne. 

A szomszédos Hadas Látogatóközpontban (a Táncpajta megújult épletében) interaktív kiállításon ismerhető meg a városrész és a matyó viselet. Az épületben található Tourinform irodában tippeket és kiadványokat kaphat az érdeklődő
. A településrész szellemi központjának tekinthető
Kisjankó Bori egykori lakóháza. A XIX. századi parasztház egyben egy jellegzetes matyó portát mutat be. A felújítási munkálatokat követően most már egész évben látogatható. A Mogyoróközön tovább sétálva Gari Takács Margit a nagy mesemondó egykori lakóháza volt. 2007. júniusától, születésének 100. évfordulója tiszteletére Emlékházként működik tovább, ahol helyet kap egy hangszerkiállítás is. Ezért szerepel a nevében a Zeneház kifejezés is. Évente több rendezvény helyszíne is a ház.


A Festőművész-Szövő házat Laczkó Pető Mihály festőművész és Tábori Aranka szövő gondozza nagy szeretettel. Az 1817-ból származó házban búbos kemence is van. A ház faragott kőablakai egyedülállóak a Hadasban. A vele szemben lévő Tűzzománcos és Hímző házban Pótáné Bartók Annamária tűzzomác és pasztellkép kiállítás, hímzések tekinthetők meg.  A városrész hangulatához illeszkedő Rozmaringos Vendégház mellett visz az út Fehér Tibor fazekas, népi iparművész házához menet. A mester a kis nádfedeles házban készíti díjnyertes alkotásait, fazekas termékeit.

A ház mellett az Eötvös útra értünk ki, ahol jobbra fordulva 150 méter után a házak felett kivillanhat egy magas szélkerék, mely egyben
azt is jelzi, hogy hamarosan megérkezünk a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumhoz. 1979-ben nyitotta meg kapuit a Hajdu Ráfis János több száz darabos magánygyűjteményén alapuló múzeum. A rendkívül gazdag, Európában egyedülálló kiállítás gépeink őseinek, őseink gépeinek állít emléket. Nemcsak százévesnél idősebb, működőképes gépmatuzsálemek láthatók, hanem matyó gazdasági porta is istállóval, ólas kerttel és a helyi népi iparművészek, valamint a gyűjtő saját alkotásaival díszített és berendezett pihenőház is. Igény szerint kérhető szakvezetés és régi gépek beindítása is.

A legalább egyórás múzeumi nézelődést követően, ha a Szent László téren maradt a gépkocsi, az Eötvös utcán és a már ismert tereken át öt-tíz perc kényelmes gyaloglás után visszatérhetünk a belvárosi séta kiindulópontjához.
A Hadas városrész közelében, a László Károly úton kapott helyet az Iskolatörténeti Gyűjtemény. A korhűen berendezett tanterem 1920-as évekből származó bútorai, használati -, szemléltető eszközei, és a különböző tárgyi emlékek helyi nyugdíjas pedagógus gyűjtéséből származnak. Csoportok számára külön kézműves- és múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak. Csak bejelntkezéssel látogatható.

A további látnivalókat gépkocsival érdemes felkeresni. A főutcán (Mátyás király út) Miskolc felé haladva a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola impozáns épülete vonja magára a figyelmet. Az 1911-ben létesített intézmény oromzatán látható vált a rendszerváltást követően az a nagyméretű kép, melyet évtizedeken keresztül vakolat rejtett. A képen két szárnyas angyal fogja közre a történelmi Magyarország címerét. Muranoi porcelán, aranyfüsttel bevonva. 
Bogács felé vezető út mellett található temető régi ravatalozója 1876-ból származik. Az árnyas sírkertben sétálva az 1848-49-es szabadságharc idejéből származó síremlékeket is találhatunk, valamint az egykori török birodalom határát jelző két oszlop egyikét is. A temetővel szembeni általános iskola névadójának, Szent Imrének új szobra néhány éve újra a régi helyén állhat. Az épület külső falain az egykori királyi család tagjai láthatók megfestve.
A Kavicsos-tó körül a Millennium Emlékparkban épült és 2001-ben szentelték fel a Jézus Szíve plébánia új, esztétikusan modern kéttornyú templomát. Pünkösd utáni harmadik hét vasárnapján tartják a nagy hagyományra visszatekintő búcsúját. Külföldről is érkeznek zarándokok az eseményre, ahol sokan a résztvevők közül népviseletet öltenek. A régi templom épületében, melynek a falait Takács freskók díszítik, orgona múzeum létrehozását tervezik. Az épület előtti kis parkban a világháború elesettjeinek és áldozatainak emlékére állítottak Emlékművet, mely Győrfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész és Kiss Sándor kőszobrász alkotása. A Mátyás király utca másik oldalán lévő parkban  Wass Albertnek állítottak  emlékművet. A múlt század első harmadában emelt régi templommal közel egy idős a Szent István Katolikus Iskola épülete, amit helyiek „zárda iskolaként” is emlegetnek, ahol egykoron apácák oktattak. Az iskola timpanonján látható relief egy bibliai idézetre utal, mely Jézust ábrázolja, körülötte gyermekekkel. A Kavicsos-tó körüli szabadidőpark a város kedvelt zöld területe, meghatározó helyszíne a kiemelt városi rendezvényeknek.

 A városközponthoz 3 kilométerre a
 
legjelentősebb turisztikai látványosság, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő szolgáltatásai vehetők igénybe. A fürdő körüli üdülőzterült 2013-ban elnyegrte a gyógyhely minősítést. 1939-ben Zsóry Lajos főszolgabíró birtokán, a város nyugati határában, a Budapest-Miskolc közötti főút mellett az állam kőolaj-kutató fúrásokba kezdett. A mélyből olaj helyett magas kéntartalmú termál-víz tört fel. Ő lett a később róla elnevezett fürdő alapítója. A vendégek megmártózhatnak a mozgásszervi és nőgyógyászati panaszokat enyhítő "Zsóry" vízben, mely 1968 óta gyógyvíz. A strandoló felnőttek és gyerekek részére meleg vagy hideg vizes élménymedencék,csalási csúszda, fedett uszoda, kör- és hullámmedence, valamint szauna-világ és csúszdapark is rendelkezésre áll. Az év bármely szakában méltó zárása lehet a mezőkövesdi ismerkedésnek egy kellemes fürdőzés Észak-Magyarország legnagyobb fürdőjében.

 

A látnivalókkal kapcsolatos információk a "Múzeumok, kiállítóhelyek" menüben.Vissza

 

 


Weboldalkészítés