hu en de pl
ma 2020. november 25. (szerda) 12:31 Katalin névnapja van

Képviselő-testületi ülés (videóval)

A jövő évi költségvetésről, az idei év eddig gazdálkodásáról, valamint az esélyegyenlőségi programról döntött városunk képviselő-testülete októberi ülésén.


A polgármesteri tájékoztatót követően fogadták el a „Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program eredményeit. Ezt követően körzetenként két házat, portát jutalmaztak. Az értékelő bizottság által meghozott és a testület által elfogadott döntés értelmében Kovács Józsefet, Polgár Árpádot, Jacsó Istvánnét, Pap Jánost, Boldizsár Zsoltot, Bajzát Teréziát, Dobai Ferencet, dr. Béres Imrét, Guba Józsefet, Nyakó Bélát, Izsák Sándort, Emődiné Juhász Tündét, Hajdú Józsefet, Márton Györgyöt, Pető Sándort és Viszlai Lászlót jutalmazták meg a Tiszta udvar, rendes ház táblával és az erről szóló oklevéllel.
A testület ezt követően tárgyalta meg és fogadta el a város Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amely feltétele volt annak, hogy az Önkormányzat januártól részt vehessen az Európai Uniós pályázatokon.
Az ülés rendeletek megtárgyalásával folytatódott. Először is törvényi változások miatt módosítani kellett a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, majd pedig megalkották a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet. Ez utóbbinak az a lényege, hogy városunk közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése jelenleg szerződött vállalkozóval piaci alapon történik. Azonban a törvényi megfelelés érdekében szükséges az ezzel kapcsolatos tevékenység rendeletbe foglalása, illetve új közszolgáltatási szerződés kötése. A grémium elfogadta a rendelet tervezetet, amely értelmében erre a tevékenységre az Önkormányzat a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt-vel köt közszolgáltatási szerződést. A szolgáltatás feltételeit, illetve díjtételeit pedig ebben a rendeletben határozta meg a városvezetés.  
Következő napirendi pontként foglalkoztak a városatyák az Önkormányzat első három negyedévének gazdálkodásával. Az erről szóló tájékoztatóból kiderül, hogy az előirányzottaknak megfelelően alakult eddig az idei költségvetés, illetve, hogy a város az utolsó negyed évben is tartani tudja magát a 2013-as esztendőre megszabott, szigorú gazdálkodáshoz. Emellett a 2014-es költségvetési koncepció végleges verzióját is elfogadta a grémium.
Mindemellett a testület megszavazta az Önkormányzat jövő évi belső ellenőrzési tervét, illetve módosították a Víziközmű Társulattal kötött társberuházói megállapodást.
A városatyák jóváhagyták a Zsóry Camping Kft. nyári gazdasági eredményeiről szóló beszámolót, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkövesdi tankerületének munkájáról szóló tájékoztatót.

A testület meghatározta, hogy kik lesznek a korábban létrehozott Települési Értéktár bizottságának tagjai. A meghozott döntés értelmében a település mindenkori polgármestere, a kulturális bizottság mindenkori elnöke, a Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezető igazgatója, a Matyó Népművészeti Egyesület mindenkori elnöke, valamint a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum alapítója, Hajdu Ráfis János alkotják majd ezt a szakmai grémiumot.
A képviselők azt is megszavazták, hogy az idei esztendőben, január 27-én megrendezett "Matyóföld rózsái" gálaműsor sikeréből kiindulva, minden év januárjának harmadik hétvégéjén megszervezzék a Matyó Rózsa Ünnepét,.
Emellett törvényi változások átvezetése érdekében módosították a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulással kötött megállapodást.
A képviselő-testület jóváhagyta azoknak az eseményeknek a sorát, amelyek bekerülhetnek majd a település 2014-es évi kiadványába.
A városatyák határozatot hoztak a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel megkötött, a helyi TDM szervezet jövő évi támogatásáról szóló megállapodásáról is. E döntés értelmében az Önkormányzat 2,3 millió forinttal járul hozzá, míg az Önkormányzat – mint egyszemélyes tulajdonos – javasolta, hogy a Városgazdálkodási Zrt. 1,5 millió forinttal támogassa majd a szervezet jövő évi feladatait, köztük Mezőkövesd 2014-es megjelenését az Utazás kiállításon, ahol a település, a matyóság lesz a díszvendég.
A testület felülvizsgálta és az eddigiekkel megegyező feltételek mellett elfogadta a temetői szerződéseket, ezen belül is a Jézus Szíve Egyházközséggel és a Szent László Római Katolikus Egyházközséggel kötött megállapodásokat.Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés