Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 11. (hétfő) 19:24 rpd, rpdina névnapja van
 
Pályázati felhívás

Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg a

Mezőkövesd, Szent László tér 19. szám alatti 101 m2 alapterületű üzlethelyiséget


Pályázat típusa: nyílt egyfordulós, zárt borítékos.
A pályázat beérkezésének határideje: 2013. december 12. (csütörtök) 17.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követő soron következő Testületi ülés.

Pályázati feltételek:
– határozott időtartamú szerződés vállalása (maximum 5 év lehet)
az üzlethelyiség bérleti díja 1.000 Ft/m2/hó+rezsi
6 havi bérleti díjnak megfelelő kaució előre történő megfizetése
a pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó 60.600 Ft összeg pályázati díjként (kaució 10 %-a) - mely egyben ajánlati biztosítékként is szolgál - történő megfizetését vállalja, mely összeg nyertes pályázat esetén - beszámítható a kaució összegébe, a többi pályázó esetében a szerződés aláírását követő 10 napon belül visszafizetésre kerül pályázó részére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó nevét, címét (cég esetében: cégkivonat, aláírási címpéldány, vállalkozó esetében sz. ig. szám, adószám)
a pályázott helyiség megjelölését
az ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos leírását
a bérleti idő tervezett hosszát (max. 5. év)
a pályázónak nyilatkoznia kell továbbá a szerződéstervezetben leírt bérbeadási feltételek vállalásáról

Ingatlan alapadatai:
Helye: Mezőkövesd, Szent László tér 19. (4137/2/26 hrsz.)
Alapterülete: 101 m2
Közművesítettsége: összközműves

Pályázathoz csatolni kell: a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
köztartozása nincs
nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt
gazdálkodó szervezet esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül
nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltéteteket elfogadja.

A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.
A pályázati ajánlatokat írásban „Pályázat a Mezőkövesd, Szent László tér 19. szám alatti ingatlan hasznosítására” felirattal zárt borítékban, 2 eredeti példányban kérjük benyújtani.
Pályázat benyújtásának helye:  Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Polgármesteri Titkárság, a polgármester nevére címezve.

Dr. Fekete Zoltán
polgármesterVissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés