hu en de pl
ma 2020. október 25. (vasárnap) 00:59 Blanka, Bianka névnapja van

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályzó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat teljes szövege.
Frissítés: A változásokat követően azonnal. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Mezőkövesd Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata -
letöltés (.pdf)
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata
   - SZMSZ -
letöltés (.pdf)
   - 1. függelék -
letöltés (.pdf)
   - 2. függelék -
letöltés (.pdf)
   - 3. függelék -
letöltés (.pdf)
   - 4. függelék -
letöltés (.pdf)
   - 5. függelék -
letöltés (.pdf)
   - 6. függelék -
letöltés (.pdf)
   - 7. függelék -
letöltés (.pdf)
   - 8. függelék -
letöltés (.pdf)
    - 9. függelék -
letöltés (.pdf)
   - 10. függelék -
letöltés (.pdf)
   - SZMSZ megismerési nyilatkozat -
letöltés (.pdf)
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodása -
letöltés (.pdf)

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) a függelékekkel, nyilatkozattal, megállapodással - letöltés (.zip)


2.2. Az országos illetékeségű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.
Frissítés: A változásokat követően azonnal. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Frissítés: A változásokat követően azonnal. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
Frissítés: A változásokat követően azonnal. Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

áthivatkozás

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
Frissítés: A változásokat követően azonnal. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Települési hulladékgazdálkodás, állati hulladékok kezelése, helyi autóbusz-közlekedés, háztartási szennyvíz begyűjtése (nem közművel összegyűjtött), kéményseprű-ipari közszolgáltatás. Az alábbi linken érheti el az erre vonatkozó rendeleteket.

áthivatkozás

2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyivántartásba bejelentendő nyilvánartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtája, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.
Frissítés: A változásokat követően azonnal. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Onkadó szoftver (adónyilvántartó), Ingatlanvagyon-Kataszter (önkormányzati ingatlan-nyilvántartó), Kereskedelmi ügyekhez tartozó nyilvántartások (telephelyekről, szálláshelyekről, működési engedélyekről, nem üzleti célú közösségi szálláshelyekről, bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartások), IRMA szoftver (ügyiratnyilvántartó), Winszoc szoftver (szociális ügyeket kapcsolatos nyilvántartó).

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Lap címe: Mezőkövesdi Újság
Kiadó neve: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
Kiadvány elektronikus elérhetősége: http://www.kovesdimedia.com/mezokovesdi-ujsag.html

Letöltés (.pdf)


2.8. A testületi szerv döntései, előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv a szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.
Frissítés: A változásokat követően azonnal. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

A testületi szerv döntéseinek előkészítésének rendje az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában található.
A testületi ülések helyét, idejét és a testületi napirendet az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás
A testületi ülések jegyzőkönyveit, a szavazás adatait az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás
A testületi ülések döntéseit (határozatok, rendeletek) az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás (rendeletek) áthivatkozás (határozatok)
A szerv koncepciói az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás
A testület éves munkaterve az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás

2.9.
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.
Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.
Frissítés: Folyamatosan. Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával.

A közzétett hirdetményeket, közleményeket az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás

2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.
Frissítés: Folyamatosan. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

A pályázatokkal kapcsolatos információkat az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás

2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Állami Számvevőszék jelentés 2012 - letöltés (.pdf)

2.13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje a hivatal SZMSZ-ének 6. függelékében (közzétételi szabályzat) található.

A illetékes szervezeti egység neve: Szervezési Iroda
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Szervezési Iroda
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Telefon: 49/511-540, Fax: 49/412-673
E-mail: jegyzo@mezokovesd.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. szegedi Ágota

Letöltés (.pdf)

2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályban alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig arcívumban tartásával.

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig arcívumban tartásával.

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig arcívumban tartásával.

Az alábbi hivatkozáson érheti el a szerződéseket -
áthivatkozás

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.
Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot 1 évig arcívumban tartásával.

2.18. A közfeladatot ellátó szerv vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.
Frissítés: A változásokat követően azonnal. Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listát a hivatal SZMSZ-ének 6. függelékében (közzétételi szabályzat) található.

A közfeladatot ellátó szerv hirdetményeit az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás

Önkormányzati kitüntetésben részesülők köre az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás

Választásokkal, népszavazásokkal, népi kezdeményezéssel kapcsolatos információk az alábbi hivatkozáson lehet elérni -
áthivatkozás

Tájékoztató a közérdekű adat megismerése iránti igények kezeléséről -
letöltés (.pdf)

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma.
Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül. Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2.20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.
Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül. Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

2.21.
A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke.
Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül. Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.
Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül. Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.
Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül. Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.
Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül. Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.
Frissítés: az előző állapot törlendő. Megőrzés: Az előző állapot törlendő.Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés