Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 8. (péntek) 19:40 Mria névnapja van
 
Képviselő-testületi ülés (videóval frissítve)

Az idei év költségvetéséről, intézmények beszámolóiról tárgyalt a képviselő-testület február 26-án megtartott ülésükön.


Az ülés elején egy perces néma felállással emlékezett meg a testület a kommunizmus áldozatairól. Majd dr. Fekete Zoltán polgármester ismertette a polgármesteri tájékoztatóját, amelyben a város februári legfontosabb eseményeit, történéseit emelte ki.
Ezt követően az önkormányzat 2014-es költségvetését vitatta meg és fogadta el a grémium.  Az idei év költségvetésének bevételi főösszege 7.952.236.000 forint, a kiadási összeg is ugyanennyi, hiszen hiányt nem tervezhet az önkormányzat. Ez a költségvetés szigorú és következetes gazdálkodás mellett tartható. Balog Lászlóné, a Kincstári Iroda vezetője felvázolta a költségvetést befolyásoló törvényi változásokat, a jogcímek átcsoportosítását, kezelését.
A városatyák elfogadták a Mezőkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről és az etikai eljárás szabályairól szóló szabályzatot. A hivatásetika azokat az erkölcsi elveket foglalja magába, amelyeket a köztisztviselőknek közszolgálati pályájuk során, hivatásuk teljesítése közben követniük kell. A szabályozás célja, hogy a Hivatalban az etikai alapelvek a munkafolyamatok minden mozzanatára kiterjedjenek, erősödjön irányunkba a közbizalom, a hivatali ügyintézés színvonala tovább emelkedjen.
A képviselők meghallgatta és elfogadta a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját, amelyben a hivatalhoz tartozó Szervezési Iroda, Kincstári Iroda, Városfejlesztési és városüzemeltetési Iroda, Hatósági és Szociális Iroda 2013-as tevékenységét foglalták össze.
A grémium megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetést meghatározó szabályokat. A Településrendezési eszközök elfogadása, módosítása kapcsán, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről rendelkezése szerint,- a koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester,- a lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel a partnerségi egyeztetés szabályai szerint véleményezteti. A partnerségi egyeztetés korábban is jelen volt a településfejlesztés, településrendezés munkarészeinek készítésével, elfogadásával kapcsolatos munkamenetben kissé más formában.
A most elfogadott határozatban a Kormányrendelet 29.§. szerint előírtak alapján az önkormányzat is meghatározta a partnerségi egyeztetés szabályait. A határozat tartalmazza az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módjat és eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, valamint az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.
A következő napirendként elfogadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját, valamint meghosszabbítja az Önkormányzattól átvállalt szociális feladatok 2013. évi végrehajtásáról és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Mezőkövesd Város Önkormányzata közötti Ellátási Szerződést.
A Matyó Húsvét megszervezésére kért támogatást is tárgyalta a testület. Idén már 13. alkalommal csábítja az érdeklődőket Mezőkövesdre a Matyó Húsvét változatos programjaival április 20-21. között. A rendezvény megszervezésére tavalyihoz hasonlóan 500.000 Ft támogatást ítélt oda a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesületnek, mint szervezőnek.
A képviselők a Szent István államalapító királyunk tiszteletére rendezendő városi ünnepség programját is elfogadták.
A nyílt ülés utolsó napirendje a Mezőkövesd, Madách utca 25. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása volt. Mezőkövesd Város Önkormányzat tulajdonában lévő Madách utca 25. szám alatt álló épületét oktatási célra használtuk az elmúlt években. Az épületben a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Eltérő Tantervű kihelyezett tagozata működött három tanteremben és egy torna szobában. Az itt végzett oktatási faladatok átkerültek a Bárdos Lajos tagiskolába.
A meghozott döntés értelében az ingatlan további hasznosítása érdekében a keleti oldalán lévő épületet a Mezőkövesdi Sportegyesület ökölvívó szakosztály részéra átadja az Önkormányzat. Az épület átalakítási munkái előreláthatólag 2014. február végére befejeződnek, ezt követően a szakosztály igénybe veheti az új edzőhelyet. Az átalakítási munkákat a START munka keretében végezte el az Önkormányzat.Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés