Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. szeptember 27. (szerda) 10:02 Adalbert névnapja van
 
Abkarovits Jenő kitüntető díj

Az "Abkarovits Jenő" kitüntető díjat azon alsófokú nevelési-oktatási intézmények azon pedagógusai részére lehet adományozni, akik a nevelő-oktató munka területén adott időszakban, tanévben, továbbá konkrét esemény vagy feladat végrehajtása során nyújtanak kimagasló teljesítményt.


2015

Szilvási Barnabásné

Szilvási Barnabásné 1982 óta tagja a Mező Ferenc Tagiskola nevelőtestületének. Évek óta vezetője a természettudományi munkaközösségnek, s vezetője, irányítója volt a minőségirányítási körnek. Osztályfőnöki munkája során kiváló kapcsolatot alakít ki a gyerekekkel, nagy gondot fordít személyiségük fejlesztésére, a jó közösség kialakítására. Kitartó, lelkes szakmai munkájának köszönhetően tanítványai kiváló megyei és országos helyezésekkel büszkélkedhetnek a különböző tanulmányi versenyeken. Tagja a HOLOCÉN egyesületnek. Nagy hangsúlyt fektet a környezeti, környezetvédelmi nevelésre. Ennek eredményeként a Mező Ferenc Tagiskola több alkalommal elnyerte a Természetért oklevelet. Több tanéven keresztül kiemelkedő, országos eredményeket értek el tanítványai a Curie Környezetvédelmi Versenyen. A Dél-Borsodi Madarak és Fák Napi rendezvényeken minden évben részt vesz tanítványaival, s nemcsak résztvevője, hanem szervezője is az eseményeknek.

2014

Murányiné Klucsik Judit

Az Alapfokú Művészeti Iskola Képző-és iparművészeti tagozatának tanszakvezető művésztanára. Tanszakján jelenleg 88 gyermek tanul, diákjainak száma folyamatosan növekszik kiemelkedő munkájának, gyermekszeretetének, hozzáértésének és eredményeinek köszönhetően.
Sok éves szakmai tapasztalata alapján felismerte, hogy a mai gyerekekkel kicsit más módszerekkel kell megismertetni a művészetet. Megújulni tudó, gyermekszerető és a gyermekekkel bánni is tudó pedagógus. Nem csak módszereiben képes az állandó megújulásra, de számos új anyagot, eszközt és technikát is alkalmaz, mellyel folyamatosan fenntartja diákjai figyelmét.
Diákjai számos megyei, országos és nemzetközi versenyen szerepeltek és szerepelnek, melyeken rendszeresen nyernek díjakat. 2013-ban rendezték meg a „Megújuló művészetoktatás” című konferenciát, amelyen Murányiné Klucsik Judit is részt vett. Ezen a rangos eseményen vehetett át elismerést a magyar művészetoktatás szakmai fejlesztésében vállalt munkájáért, amellyel hozzájárult a művészetoktatás pedagógiai, módszertani megújulásához és elősegítette a tudásmegosztás megvalósulását. Az elismerést egy olyan pedagógiai anyag kidolgozásáért kaphatta meg, amiben dokumentálta, milyen módszerekkel dolgozik tanári munkája során. A lengyel-magyar baráti kapcsolatok ápolásában is tevékeny részt vállal. Férjével részt vett a testvérvárosunkban, Zoryban 24. alkalommal megrendezett 10 napos alkotótáborban. A táborban résztvevő amatőr és hivatásos művészek a tájat, a várost, a táborban szerzett érzéseiket, tapasztalásukat festik meg képeiken.

2013

Panyi Zoltán

Panyi Zoltán 1981 óta a Városi Zeneiskola rézfúvós tanára.  Több mint három évtizedes munkássága alatt kiváló pedagógiai módszereinek köszönhetően számos növendéket készített fel sikeresen zenei pályára. Tanítványai országos és megyei versenyeken minden évben első és második helyezettek, nívó- és különdíjasok. Így felkészítő tanárként is számtalan díjazásban részesült. Szakmai munkáját több elismerés is fémjelzi, „Az év tanára” cím birtokosa.
A Pro Urbe díjas Városi Fúvószenekar karnagya.  Tanítványai révén a Fúvószenekar utánpótlása folyamatosan biztosított. Lelkiismeretes pedagógus, jó szervező. Kollégái körében és a város közvéleményében egyaránt kivívta a szakmai tekintélyt és az elismerést.

2012

Mozerné Horga Stefánia

Magánének oklevelét 1998-ban szerezte. Gyermekszeretetével, kimagasló szakmai tudásával kivívta városunk elismerését. Tanítványai sikeresen szerepelnek kórustalálkozókon és szakmai versenyeken.
ő maga és tanítványai műsorukkal emelik a városi rendezvények színvonalát. Az 1995-ben alakult Szent László Kórus és Hangstúdió Egyesület vezetője, munkája elismeréseként a Szent László Kórus 2005-ben kapott Pro Urbe díjat.

2011

Reich Lászlóné

1976-ban szerezte diplomáját a Magyar Testnevelési Főiskolán középiskolai testnevelői tanári szakon. Ezt követően kezdete meg pedagógusi pályáját Mezőkövesden az Szent László Gimnáziumba és Szakközépiskolában. 1984 óta folyamatosan a Mező Ferenc Általános Iskolában testnevelést tanított. Jelenleg a prémium éveket tölti. 1998-ban modern tánctanári végzettséget szerzett, azóta mazsorett csoportokat vezet. A városban több generációt nevelt a sport és a mozgás szeretetére. Az iskolai oktatás mellett lelkesen tart felnőttek számára is aerobik órákat. Több évtizedes oktató és nevelő munkájának eredményét jelzi, hogy egyre több mazsorett csoportot visz országos versenyekre, ahol egyre szebb eredményeket érnek el, az arany minősítések száma is minden évben egyre  több. Már több  éve városunkban is országos mazsorett versenyt szervez. A Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett Együttesért Alapítványának munkáját segíti a mazsorett csoport vezetőjeként. Az évente megrendezésre kerülő nemzetközi Fúvós és mazsorett fesztivál egyik lelkes szervezője, motorja. Külföldön is több alkalommal szerepeltek. A városi nagyrendezvényeken éppen úgy számíthat rá a város vezetősége, a civil szerveztek, mint kisebb programokon. Töretlen aktivitása, lelkesedése, munkája iránti alázata és szeretete minden cselekvésében és mondatában megnyilvánul.

2010

Sebe Imréné - óvodapedagógus a László Károly úti tagóvoda vezetője

1981-ben a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben szerzett oklevelet. Óvónői pályáját a szomolyai Napköziotthonos Óvodában kezdte. 1982-tőlk a mezőkövesdi VI..sz Óvodában ezt követően 1986-tól a VII..sz. óvodában óvónőként, majd 1998-tól vezető helyettesként dolgozott. Az óvodák összevonása után 2003-tól a László Károly úti Tagóvoda vezetője. 35 éves óvónői pályáján őszinte gyermekszeretete – feltétel nélküli elfogadása, jó kapcsolata a környezetével méltán igazolja, hogy munkáját nemcsak feladatnak, hanem élete hivatásának tekinti. Óvónőként mindig arra törekedett, hogy a gyermekeknek boldog óvodás élete legyen és eredményesen helyt tudjanak állni az iskolai életben. Követendő az a türelem, tolerancia, ahogyan a gyermekekkel és azok szüleivel bánik. Kedvességével gondoskodásával elnyerte a szülők bizalmát, tiszteletét, őszintén feltárják előtte problémáikat, számíthatnak segítségére. Szakmai igényessége az új módszerek, megoldások keresésében is megnyilvánul. Munkatársai a pályakezdő óvodapedagógusok sok gyakorlati segítséget kapnak tőle, tevékenységei mintaértékűek. Vezetői munkáját felelősséggel, igényességgel végzi, mindig a gyermekek érdekeit tartja szem előtt. A „követlek mert szeretlek” gondolat vezérli, mellyel helyes értékrendet irányt mutat munkatársainak. Önálló, igényes munkájával jó kezdeményező készségével hozzájárul az óvoda színvonalas működéséhez.

2009

Korpás Istvánné – Bárdos Lajos tagiskola Tagintézmény-vezető

Tanítói diplomáját Jászberényben a Tanítóképző Főiskolán szerezte 1974-ben. Iskolánkban, a Bárdos Lajos Ének-zenei Általános Iskolában 1991-től dolgozik, 1992-től 1999-ig igazgatóhelyettes, 1992-től az iskola igazgatója volt, 2005. augusztusától pedig a MÁAMIPSZ Bárdos Lajos Tagiskola tagintézmény-vezetőjeként kiemelkedően végzi munkáját. A 35 év pedagógus pályán eltöltött idő alatt mindig humánus és megbízható volt. Szívesen segítette kollégáit, tanítványait. Tudását, tapasztalatát megosztotta velük. Felkészültsége, iskolai tevékenysége, emberi mivolta, tanulókkal végzett közös, családias, szeretetteljes munkája, szülőkkel meglévő jó kapcsolata, a vezetői munkában elért eredményei, önkéntes társadalmi szerepvállalásai, kollégáival kialakított viszonya példaértékű.

2008

Sereg Péterné - a Szent István Katolikus Iskola pedagógusa

Közel négy évtizedes pedagógus pálya áll mögötte, jelenleg munkahelyén 1978. február 6-tól dolgozik. Előbb a Petőfi Sándor Általános Iskolának volt napközi nevelője, 1991-től a Szent István Katolikus Általános Iskola indulásától alsó tagozatos gyermekeket tanít. Oktatói munkáját alaposság, következetesség jellemzi. Segítőkészségét, példátlan szociális érzékenységét, tapintatot tanusít a nehéz helyzetben lévő tanítványi iránt. A pedagógusi páylát az idén fejezi be nyugdíjba vonulása miatt.

2007

Barta Istvánné óvodapedagógus

1977. szeptemberétől, 29 éve dolgozik óvodapedagógusként, 1990-től 2003-ig, 13 éven át volt az V. óvoda vezető helyettese. Pedagógusi munkájára a gyermekek feltétel nélküli szeretete, tisztelete, nagyfokú empátia, odaadás a jellemző. Jól felkészült szakember, tevékenységét kreativitás, folyamatos megújulás jellemzi, mellyel munkatársai tiszteletét is kivívta. A szülők ragaszkodnak személyéhez, vannak, akik kifejezetten miatta kérik gyermeküket felvételét a Dohány úti tagóvodába. Több továbbképzést végzett el sikeresen. Tapasztalatait, szakmai ismereteit megosztja kolléganőivel. Számos bemutató foglalkozást, a nevelési területhez kapcsolódó szakmai előadást tartott.

2006

Tóthné Gáspár Mária: A Bárdos Lajos Általános Iskola rajztanára a MAME elnökségi tagja.

Tudatosan neveli gyermekeit a művészetek, a képzőművészet megszerettetésére, elsajátítására. Tudja, hogy a felnőtt személyiség nem lehet igazán boldog, megelégedett ember a társadalomban a művészetek, a képzőművészet ismerete, szeretete nélkül. Különös érdeme, hogy a nevelő-oktató munka folyamatában fontos célként kezeli a helyi-matyó népművészet megismerését, elsajátítását, továbbfejlesztését. Felismerte, hogy tájegységünk, Mezőkövesd város lakóinak országosan és nemzetközi vonatkozásában is egyedüli értéke a matyó népművészet, hímzés és népviselet. Ennek az értékes hagyománynak megmaradása, továbbfejlesztése a tanulóifjúság nevelésének éveiben dől el. Ezért fáradságot, időt nem kímélve plántálja be tanítványaiba a művészi oktatás keretében a matyó népművészet értékeit. Gyermekrajzok kiállításokon sok elismerést szerzett szülőföldjének, Mezőkövesdnek.

2005

Mitró András: Az Eltérő Tantervű Tagozat vezetője.

Az Eltérő Tantervű Tagozat vezetője. 1987 augusztusától dolgozik iskolában. A kisegítő iskola nehéz helyzete, mostoha körülményei ellenére szakmai munkáját mindig magas színvonalon végezte. Gyermekközpontúság jellemzi. A tagiskola diákjai halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Mindig nagy-nagy türelemmel, körültekintéssel és tapintattal igyekszik megoldani a problémáikat. Hivatásszeretetét a magas színvonalú szakmai munkán túl az is jellemzi, hogy bejáróként 18 éve naponta teszi meg a Sály-Mezőkövesd közötti utat. Tudása, tapasztalata az Eltérő Tantervű Tagozat tartópillére. Mindig szívós, kitartó munkájának köszönhető, hogy Mezőkövesden a fogyatékos tanulók oktatása megnyugtatóan megoldott. Kollégáival kapcsolata jó. Tanácsaival sok segítséget nyújt munkájukhoz. Emberségével, következetességével a tanulók tiszteletét, szeretetét is kivívta.

2004

Lázár Gáborné: Szent István Katolikus Általános Iskola matematika-fizika szakos tanárnője.

Nagy szakmai tudással, gazdag pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Oktató munkáját következetes szigor és segítőkészség, a munkafegyelem megkövetelése és a tanulók iránti megértés jó egyensúlya jellemzi. Magas színvonalú tanításának, a jó képességű tanulók egyéni fejlesztésének eredménye, hogy növendékei között rendszeresen voltak mindkét – nehéznek elfogadott szaktárgyában – körzeti és megyei versenyen rangos helyezést elért tanítványai. Kollégáinak elismerése, hogy évek óta munkaközösség vezető. A fiatal kollégáknak, gyakorlós tanárjelölteknek szívesen adja át tapasztalatait, módszertani gyakorlatát. Osztályfőnökként a személyre szabott odafigyelést, törődést az osztály közösségi programjának elősegítését valósítja meg. Több évtizedes eredményes pedagógiai munkájából nyugdíjba vonult.

2001

Dósa Lászlóné - a Bárdos Lajos Ének-Zenei Általános Iskola tanítónője.

A Debreceni Tanítóképző Intézetben végzett 1972-ben. A Bárdos Lajos Általános Iskola előtt Vattán és Bogácson tanított. A Térségi Közoktatási Társulás 1-2 osztályos munkaközösségének a vezetője, a megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat munkatársa. Nevéhez fűződik a Lovászi Gabriella nevével fémjelzett olvasási módszer alkalmazása az iskolában. A közalkalmazotti tanács tagja. Szakmai fejlődésére nagy gondot fordít. Maga is alkalmaz és ajánl módszereket, kipróbál eljárásokat. Rendszeresen jelennek meg cikkei a „Tanító” című lapban. Előadások tartásával fejleszti az érdeklődők körében a tanulás és a kultúra szépségeit.

1998

Sipos Ferenc: Nyugdíjas pedagógus.

Tanítását, munkásságát tiszteletre méltó nagy tudása, szakmai igényesség, alaposság jellemezte. Egyénisége, nagy tudása, embersége tiszteletet és szeretetet váltott ki tanítványaiból, kollégáiból, ismerőseiből. Közreműködött az Iskolatörténeti Gyűjtemény rendezésében is.Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés