Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 11. (hétfő) 20:36 rpd, rpdina névnapja van
 
Képviselő-testületi ülés (videóval frissítve)

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első olvasatáról, civil szervezetek támogatási pályázatának kiírásáról, a Városgondnokság által üzemeltetett intézmények terembérletéről döntött a képviselő-testület február 3-án megtartott ülésükön.


Az ülés elején dr. Fekete Zoltán tájékoztatójában december és január fontosabb városi, kulturális eseményeit emelte ki. Emellett folyamatban lévő, illetve megnyert pályázatokról is beszámolt. Elmondta, hogy megkezdődtek a Rendelőintézet felújítási munkái, az udvari épület átalakítása elkészült, így az átköltöztetett szakrendelések zavartalanul működnek. Az épületben a második emeleten folynak az átalakítási munkák és megkezdődött a magastető építése is. A Rendelőintézet felújításához kapcsolódó eszköz beszerzési közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beérkeztek az értékelés folyamatban van. Amennyiben jogorvoslati kérelem nem kerül benyújtásra, márciusban köthetnek szerződést. Sikeres volt a közvilágítás korszerűsítésére benyújtott pályázat, amely keretében 286 575 500 forint 100%-os támogatást nyert a város közvilágítási hálózatának lámpatesteinek új LED-es fényforrásokra történő cseréjére. Az Önkormányzat a Gimnázium udvarán Fotovoltaikus rendszer kialakítására beadott pályázata pedig 45.251.603 forint támogatásban részesült. Dr. Fekete Zoltán azt is elmondta, hogy a közmunkaprogram keretében a mezőgazdasági és a helyi értékteremtő munkák folynak. A Zsóry fürdő területén lévő fóliasátorban a tavaszi dísznövények hajtatása zajlik. A helyi értékteremtő munka keretében matyó motívumokkal díszített ajándéktárgyakat készítenek.
A tájékoztató után az ülés első napirendje pontjaként az önkormányzat idei évi költségvetésének első olvasatát tárgyalta meg és fogadta el a testület. A városatyák azt a határozatot hozták meg, hogy a forráshiány csökkentése, illetve megszüntetése érdekében további tárgyalásokat folytatnak a költségvetési szervek vezetőivel, illetve további bevételi források feltárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik..
Következő napirendi pontként a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet módosították, amelyben a törvényhez történő igazítások mellett pontosították a Zsóry fürdő területét érintő hulladékszállítási rendjét. A meghozott döntés értelmében a fürdő üdülőterületen az ürítési időszakot április 1. és szeptember 30. között heti egy alkalomban határozták meg, amelynek díja 60 literes gyűjtőedény esetében fél évre nettó 6339 Ft.
A városatyák a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatásra vonatkozó pályázat kiírásáról is döntöttek. A kiírás néhány pontosítást, módosítást tartalmaz. Így például, ösztönözve a szervezeteket, hogy ne csak önkormányzati forrásból működjenek, működési célra beadott pályázat esetében az adott egyesület a működési költségeinek maximum 50%-áig kérhet működési támogatást. A szervezetek által szervezendő rendezvények támogatására az önkormányzatnak külön pályázati rendszere van.  

Napirenden szerepelt az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi megemlékezése is, amelyet városunk március 13-án, pénteken 13 órától tart meg. A grémium döntése alapján 300 ezer forinttal támogatják a szónokverseny lebonyolítását, illetve a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola által összeállított ünnepi műsort, amelyben Petőfi Sándor: Az apostol című művének feldolgozását mutatják be.  
A grémium elfogadta a város településrendezési eszközeinek módosításáról, a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, valamint ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásáról szóló előterjesztéseket. Emellett mivel a Rendelőintézet orvos-igazgatójának öt éves szerződése, megbízása lejár márciusban, a testület arról is határozott, hogy kiírja a pályázatot ezen pozíció betöltésére. A városatyák tárgyalták és megszavazták az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület együttműködési szándéknyilatkozatát is, amelynek értelmében a Mezőkövesdi Mozgássérült Egyesület koordinálásával egy benyújtott pályázat keretében ez a közhasznú egyesület egy Civil Információs Centrumot hozna létre a városban.
A képviselők megvitatták a Mezőkövesdi Városgondnokság terembérleti szerződéseiről szóló tájékoztatót is. Határozatuk értelmében a gazdasági társaság által kezelt intézmények terembérletének alapdíja 2015-ben sem változik, azonban a szombati napra, hétvégére pótdíjat állapítottak meg, mivel a hétvégi időszakban az adott intézménynek biztosítani kell a személyzetet, a portást. Így a munkaszüneti és pihenőnapokon az adott terem alapdíjának megfizetése mellett még 1.210 Ft/óra pótdíjat kell megfizetniük a bérbevevőknek.
A testület az ülésen négy önkormányzati bérlakás és egy garázs sorsáról, bérbeadásáról, a bérleti szerződések meghosszabbításáról is döntött. Emellett az önkormányzat egy évre ingyenesen biztosítja a volt kiskönyvtár kis irodahelyiségét a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára.

M. Zs.Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés