Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 11. (hétfő) 20:18 rpd, rpdina névnapja van
 
Képviselő-testületi ülés (videóval frissítve)

A repülőtér, a laktanya hasznosítása, a zöld város kialakítása víz- és csapadékelvezetési rendszer felújítása, energetikai beruházások, kerékpárutak építése. Csak néhány példa az önkormányzat 2015-2019 közötti időszakára tervezett fejlesztési tervéből. Ez volt a fő témája a képviselő-testület április 29-ei ülésének.


Az ülés elején a napokban elhunyt Kaló Istvánról, egykori képviselőről, az önkormányzati bizottságok külső tagjáról emlékezett meg a testület egy perces néma felállással. Ezt követően dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatóban összefoglalta az elmúlt hónap legfontosabb eseményeit, fejleményeit.
A testület rendeletek megalkotásával, illetve módosításával kezdte el a tanácskozást. Így első körben elfogadták az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását, illetve az önkormányzat tavaly évi zárszámadását. Harmadik napirendként a a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletet alkották meg. Ennek értelmében az elmúlt esztendők gyakorlatát folytatva a település lélekszámának 25%-ára van szükség egy téma, ügy népszavazásra történő bocsátásához.
Ezt követően tárgyalta meg és fogadta el a grémium az önkormányzat gazdaságfejlesztési programját, amely a 2015-2019 közötti időszakra vonatkozik, amely részletesen tartalmazza a település elkövetkezendő éveiben tervezett beruházásokat, fejlesztéseket. Ezen elképzelések között szerepel egyebek mellett a repülőtér, a laktanya területének hasznosítása, a zöld város kialakítása, a város vízvezetékének, illetve csapadékelvezetési rendszerének felújítása, kerékpárút építése Mezőkövesd Bogács között. Emellett a tervek között szerepel még az autóbusz állomás áthelyezése, a Hadas városrészt érintő turisztikai fejlesztés, több óvoda fejlesztése, illetve folytatják az intézmények, épületek energetikai korszerűsítéseit is. Ezekre az ún. Területi Operatív Program révén megteremthető a forrás. A program ezeken túlmenően egyéb elképzeléseket, feladatokat fektet le, amelyek forráslehetőségének felkutatása is a közeljövő feladata. A program, a célkitűzések mindazt a célt szolgálják, hogy Mezőkövesd továbbra is a fejlődés útján haladjon tovább.
A városatyák elfogadták a település tájházainak szezonra történő felkészüléséről szóló előterjesztést is.
Emellett a testület elfogadta a civil szervezetek támogatási pályázatának elbírálásáról szóló határozatot. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében rendezvényekre 12 millió Ft-t, működési kiadásokra 15 millió Ft-t különített el.  A forrás szétosztásáról egy AD-HOC bizottság tett javaslatot, amelyet az ülésen el is fogadtak.
Az ülésen döntés született a Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet megszűnése után, a város tulajdonává vált dokumentációs anyagok feldolgozásáról is. 2013-ban az önkormányzat a Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft. által működtetett Matyó Múzeum munkatársait bízta meg ezzel a feladattal. A mostani határozat értelmében a következő öt évben is az intézmény végzi a dokumentálást, amelynek előrehaladásáról évenként tájékoztatják majd a városvezetést.
A testület elfogadta Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde középtávú továbbképzési terveit is. Emellett a grémium meghatározta a 2015-ben az önkormányzati intézményekben megvalósítandó karbantartási és állagjavító munkákat is. Ezen karbantartások minden általános iskolát, a Gimnáziumot, a kollégiumot és minden tagóvodát érintenek, amely során egyebek mellett tisztasági festést, padlócserét, burkolatjavítást, vizesblokkok felújítását, vagy kerítés felújítást végeznek majd el.
A városatyák mindemellett öt önkormányzati ingatlan, terület, bérlakás sorsáról is döntöttek. A képviselő-testület határozata alapján egy 25 jármú parkolására alkalmas parkolót alakítanak ki idén a László Károly úton annak érdekében, hogy megszüntessék az utca zsúfoltságát.
Napirenden szerepelt a Zsóry Zsibongó Gyermeküdülőt üzemeltető Viglo 2000 Kft. kérése is, amely azt tartalmazta, hogy az önkormányzati épületet bérlő cég a beérkezett ajánlatok alapján 4,3 millió forint értékben az ott található térburkolatot kicserélje, valamint az épület burkolatlan udvarát térkővel borítsa. A testület hozzájárult a fejlesztéshez, és mivel a vállalkozó értékteremtő munkát valósít meg az önkormányzati ingatlan területén, ez az összeg levonható a 2015. évi bérleti díjából.
Sürgősségi indítványként tárgyalta a testület egy kötéri alkotás elhelyezését is. Még 1980-ban az akkori városi tanács bronzból készült szobrot, műalkotást kapott ajándékba, azonban annak készítője és alkotója nem ismert. A tárgyat az elmúlt évtizedekben már a város számos pontján elhelyezték, jelenleg az Egri úti lakótelepen található. A városatyák most meghozott döntése értelmében a köztéri alkotást a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban helyezik el a játszótér mellett.
Szintén sürgősségi napirendi pontként vitatta meg és fogadta el a grémium, hogy az önkormányzat idén is pályázatot nyújt be a nyári gyermekétkeztetés támogatására, így az idei iskolai szünetben 296 gyermek szünidei étkezését tudnák biztosítani.

M. Zs.Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés