Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 11. (hétfő) 21:33 rpd, rpdina névnapja van
 
Pályázati felhívás

Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg a Mezőkövesd, Szent László tér 19. szám alatti 82 m2 alapterületű üzlethelyiséget (Posta melletti volt húsbolt).


Pályázat típusa: nyílt egyfordulós, zárt borítékos
A pályázat beérkezésének határideje: 2015. október 8. (csütörtök) 17 óra
Bérleti jogviszony kezdete: 2015. november 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követő soron következő képviselő-testületi ülés.
Pályázati feltételek:
– a határozott időtartamú szerződés vállalása (maximum 5 év, 90 napos felmondási idővel)
az üzlethelyiség bérleti díja bruttó 1.000 Ft/m²/hó+rezsi
3 havi bérleti díjának megfelelő kaució előre történő megfizetése
a pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó 24.600 Ft összeg pályázati díjként (kaució 10%-a) – mely egyben ajánlati biztosítékként is szolgál – történő megfizetését vállalja, mely összeg nyertes pályázat esetén – beszámítható a kaució összegébe, a többi pályázó esetében a szerződés aláírását követő 10 napon belül visszafizetésre kerül pályázó részére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét (cég esetében: cégkivonat, aláírási címpéldány, vállalkozó esetében sz.ig. szám, adószám)
a pályázott helyiség megjelölését
az ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos leírását
a bérleti idő tervezett hosszát (max. 5 év)
a pályázónak nyilatkoznia kell továbbá a szerződéstervezetben leírt bérbeadási feltételek vállalásáról
Ingatlan alapadatai:
Helye: Mezőkövesd, Szent László tér 19. (4137/2/26 hrsz.)
Alapterülete: 82 m2
Közművesítettsége: összközműves
Pályázathoz csatolni kell: a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
köztartozása nincs
nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt
gazdálkodó szervezet esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül
nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.
A pályázati ajánlatokat írásban „Pályázat a Mezőkövesd, Szent László tér 19. szám alatti ingatlan hasznosítására” felirattal zárt borítékban, 2 eredeti példányban kérjük benyújtani.
Pályázat benyújtásának helye: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Polgármesteri Titkárság, a polgármester nevére címezve.

Dr. Fekete Zoltán
polgármesterVissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés