Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 8. (péntek) 19:21 Mria névnapja van
 
Képviselő-testületi ülés (videóval frissítve)

Pályázatok benyújtásáról, rendeletek módosításáról, valamint gazdasági társaságok éves beszámolóiról tárgyalt városunk képviselő-testülete május 25-ei ülésén.


Dr. Fekete Zoltán polgármesteri tájékoztatójában az elmúlt hónap nagyobb eseményei mellett kiemelte, hogy befejeződött a Széchenyi úti parkoló és kerékpárút felújítása, valamint a város útjainak 80%-án már elvégezték az idei útkarbantartási munkálatokat. Hozzátette, hogy a tanuszoda építése az ütemtervnek megfelelően halad, valamint a Sándor úti mezőgazdasági területen jelenleg az elültetett zöldségek gyomtalanítása, valamint a zöldhagyma és a retek betakarítása zajlik.

RENDELETEK A testület hatályon kívül helyezte azokat az önkormányzati rendeleteket, amelyek a jogszabályi háttér változása miatt, vagy az eltelt évek alatt funkciójukat vesztették.
A városatyák módosították a hirdetmények, hirdető berendezések elhelyezésére vonatkozó rendeletet is. Átemelték a rendeletbe az abban szereplő intézmények névváltozásait, valamint pontosították a hirdetések kihelyezésére vonatkozó tilalmakat. Ennek értelmében tilos hirdetést, plakátot elhelyezni fatörzsön, díszkivilágítást szolgáló lámpaoszlopon, közlekedési táblán, padon és egyéb utcabútoron, beleértve a buszmegállókban elhelyezett önkormányzati tulajdonú utasvárókon.
A testület módosította a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletet. Kisebb tartalmi és technikai módosítások mellett bekerült a rendeletbe, hogy használt lakás vásárlásakor azok igényelhetik az önkormányzattól a Családi Otthonteremtési Kedvezményt kiegészítő lakáscélú támogatást, akik legalább három éve fennálló és folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek.
A képviselők módosították az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló rendeletet is, amelyben két ingatlan besorolását változtatták meg. A Batthyány u. 13. fsz. 2. szám alatti 58 m2–es szociális lakást piaci alapú lakássá, a Mátyás király út 143-145. 1/3. szám alatti 30 m2 alapterületű közérdekből kiutalható lakást szociális lakássá minősítették át.

PÁLYÁZATOK Két pályázat beadásáról is határozott a testület. Az egyik keretében a Dohány út Mindszenty és Veréb út közötti szakaszának felújítására pályázhatnak, melynek várható bekerülési költsége bruttó 18,8 millió forint. A június 2-ig benyújtható pályázaton a teljes költség 65%-a elnyerhető, a maradék összeget az önkormányzatnak önrészként kell biztosítania.
Emellett június 2-ig pályázatot adnak be a Mátyás király út 90. sz. alatti Idősek Otthona részleges épületkorszerűsítési munkálatainak megvalósítására is. A tervezett beruházás keretében lecserélnék a meglévő felvonót, felújítanák a konyhát, a tálalót és az ebédlőt, kicserélnék az alagsori és a Mátyás király út felőli homlokzati nyílászárókat, valamint új konyhai és étkezési eszközöket vásárolnának. Ez közel 20 millió forint fejlesztést jelentene. Nyertes pályázat esetén a költség 75%-át a pályázati forrás, míg a 25%-át az önkormányzat önerőként biztosítja.

TÁMOGATÁS Érdi Mária mezőkövesdi származású 18 éves vitorlázó kvótát szerzett a 2016-os riói olimpiára. Az önkormányzat egy matyó mintával díszített vitorla beszerzésével támogatja a sportolót, ezért a képviselők az ülésen 282.300 forintot szavaztak meg Érdi Máriának a Laser Radial vitorla megvásárlására.

BESZÁMOLÓK A grémium megvitatta és elfogadta a három önkormányzati gazdasági társaság, a Mezőkövesdi VG Zrt., a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről, valamint 2016-os terveiről szóló beszámolókat is.

EGYEBEK A városatyák meghatározták a 2016/2017-es nevelési évben a mezőkövesdi óvodában indítható csoportok számát. A meghozott döntés értelmében a gyermeklétszámot figyelembe véve szeptemberben a négy tagóvodában összesen 22 óvodai csoport indul városunkban, melyből 7 csoport az Egri úti tagóvodában, míg a László Károly úti, a Dohány úti és a Móra Ferenc úti Tagóvodában 5-5-5 csoport indul.
A képviselők elfogadták a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári felkészüléséről szóló tájékoztatóját, valamint több önkormányzati ingatlan sorsáról, hasznosításáról is határoztak.

M. Zs.
Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés