Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. november 29. (szerda) 12:39 Taksony névnapja van
 
A 35 év alatti első lakáshoz jutók fizetési kedvezménye

 Az illetékekről szóló törvény módosítása alapján, 2011. január 1-től az ingatlanügyi hatósághoz illetékkiszabás végett benyújtott adásvételi szerződések esetén a 35 év alatti, első lakáshoz jutó adózók az adóhatóság által kiszabott visszterhes vagyonátruházási illetéket pótlékmentes részletekben is megfizethetik. 

 

 


 A részletfizetés lehetőségével az adózó akkor élhet, ha a megvásárolt lakás az első lakástulajdona, és a vagyonszerzés napján a 35. életévét még nem töltötte be. A részletfizetést az adózónak kell kérni, és amennyiben az előző feltételeknek megfelel, az adóhatóság - jövedelmi viszonyaitól függetlenül - biztosítja a részletfizetési kedvezményt. 


A részletfizetési szándékot már az illetékkiszabást megelőzően az adásvételi szerződésben, vagy az ingatlanügyi hatósághoz benyújtandó, erre a célra rendszeresített B400-as adatlapon is jelezhetik. Célszerű a részletfizetési kérelmüket az adóhatóság által kiszabott illetékkötelezettséget tartalmazó fizetési meghagyás kibocsátását megelőzően, de legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül benyújtani. Ezen határidő után az adóhatóságnak csak akkor van lehetősége a kedvezményt biztosítani, amennyiben az adózó hitelt érdemlően igazolja késedelmének okát.

Jogszabályi rendelkezés alapján az adóhatóság maximum 12 hónapra engedélyezheti a részletfizetést, melynek teljesítését folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben adózó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és az illetéktartozás - az eredeti fizetési kötelezettség határidejére visszamenőleg - egy összegben válik esedékessé.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság
 


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés