hu en de pl
ma 2020. december 6. (vasárnap) 01:46 Miklós névnapja van

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ TÁMOGATÁS A 2017. ÉVRE - TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (II.26.) sz. szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének 13.§-a értelmében az önkormányzat átvállalja azoknak a mezőkövesdi állandó lakosú személyek  60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének egy hetes gyakorisággal történő elszállításának szemétszállítási díját, ahol kizárólag


a) öregségi teljes nyugdíjban részesülő

b) az Szt. 50. § (1) bekezdés ga-gb) pontjai szerint közgyógyellátásban részesülő, vagy 

c) az a)-b) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek, vagy

d) az a)-c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, és kizárólag ezen személyek családjában élők, valamint gyámság-, gondnokság alatt álló személyek laknak; és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben foglaltakat. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a személyeket illeti meg, 
a) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján számított egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át, (2016.évben 114.000.-ft)
b) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában kizárólag 70 évet betöltött személyek élnek, és a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján számított egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át, (2016.évben 142.750.-ft)
c) aki egyedül él és a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján számított egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 550%-át. (2016.évben 156.750.-ft)


A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges
  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2017. évben megküldött elszámoló lap fénymásolatát,
 és 
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát, aki a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, annak a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap bankszámlakivonatának eredeti, vagy másolati példánya, ennek hiányában a számlavezető bank igazolása a jövedelemről

( pl. aki 2017. január hónapban nyújtja be a kérelmét és postai szelvényen kapja a nyugdíját, annak a kérelem melléklete a 2016. évi december havi nyugdíjszelvény és a nyugdíjfolyósító 2017. januárjában küldött összesítője.)

A kérelmek benyújthatóak: 2017. január 9-től

Dr. Fekete Zoltán
polgármester


Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés