hu en de pl
ma 2020. december 1. (kedd) 03:41 Elza névnapja van

Képviselő-testületi ülés

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első olvasatáról, közterületek elnevezéséről döntöttek egyebek mellett a városatyák a január 25-én megtartott ülésükön. Emellett a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben megvalósítandó csúszdapark kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás elindításáról is szavazott a testület.


Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatójában a város decemberi, januári eseményei mellett a beruházásokról és egy nyertes pályázatról számolt be a testületnek. Elmondta, hogy a tanuszodában a terheletlen próbaüzem lezárása után jelenleg a terhelés alatti próbaüzem zajlik, korlátozott létszámig már használhatják a diákok a létesítményt, de egy-két héten belül teljes kapacitással működik majd az uszoda. A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben megvalósult fejlesztések használatba vételi engedélyei jogerőre emelkedtek, a próbaüzem is véget ért. Jelenleg a vízjogi engedély beszerzése van folyamatban.

Támogatás és pályázat
A polgármester kiemelte, hogy a város 700 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Kormánytól fejlesztési célokra. A támogatási összeg felhasználásáról szóló fejlesztési program összeállítása zajlik, amelyet majd a képviselő-testület a későbbiekben tárgyal meg. Mindemellett arról is beszámolt, hogy az önkormányzat 137.827.000 forintot nyert „A helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztésre” címmel benyújtott pályázatán. A projekt keretében bővítik a kollégium épületében található élelmezési központot, ahol a konyhát korszerűsítik, valamint egy helyi termékboltot hoznak létre. 

Hóeltakarítás 
Szóbeli tájékoztatójában kitért a rendkívüli havazásra is.
– Január 13-15. között több mint 40 cm hó zúdult a városra. A feladat ellátására szerződött vállalkozó a szerződésben foglalt 3 gép helyett 9 járművel végezte a takarítást, azonban a nagy havazásra tekintettel külső vállalkozásokat is bevontak, így 12-13 géppel takarították a havat a városban és a Zsóryban. Összesen  230 utcában 95 km hosszan végezték a munkát. Az utcák mellett a parkolók, terek, iskolák környékén, a kórház udvarán is elvégezték a szükséges hóeltakarítást. Január 15-én, vasárnap estére városunk minden utcájában biztosítani tudtuk az egy nyomvonalú járműközlekedést. Köszönetet kell mondani mindazoknak, akik az utakon, a közterületeken dolgoztak, a lakosságnak pedig a türelmükért, együttműködésükért” – mondta el dr. Fekete Zoltán. 
A takarítást január 16-a után továbbfolytatták, az utak szélén felgyűlt havat is folyamatosan elszállították. A polgármester hozzáfűzte, hogy az ingatlanok előtti járdák, valamint a kapubejárók letakarítása a tulajdonosok feladata, amelyet a lakosság többsége el is végzett, azonban voltak olyanok is, akik ennek a kötelezettségüknek nem tettek eleget, akadályozva ezzel főként a gyalogos közlekedést. 

2017-es büdzsé
A polgármesteri tájékoztató után az ülés első napirendi pontjaként az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első olvasatát tárgyalták meg. A költségvetésben mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeg 6,5 milliárd forint. A testület által elfogadott határozat értelmében a költségvetés második olvasatáig a forráshiány csökkentése, illetve megszüntetése érdekében további tárgyalásokat folytatnak majd a költségvetési szervek vezetőivel, valamint a további bevételi források feltárása érdekében a szükséges intézkedéseket is megteszik.
A testület megtárgyalta a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, amelyet az előző évben megkötött megállapodással megegyező feltételekkel és tartalommal el is fogadtak. 

Városi ünnepség
Napirenden szerepelt az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának program és költségterve. A grémium 355.000 forintot biztosít a városi megemlékezés lebonyolítására. Az ünnepi műsorban a tervek szerint a Pesti Zenés Színpad „A forradalom hangjai” című összeállítását mutatja be. Idén is meghirdetik a „Mit jelent számomra március 15-e? elnevezésű szónokversenyt, melynek győztese a városi koszorúzás keretében mondhatja el szónoklatát. Az ünnepség szónokának kiválasztására a testület a polgármestert bízta meg. 

Pályázat civileknek
Az önkormányzat idén is pályázatot hirdet a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek és egyházak támogatására. A szervezetek működési költségeik csökkentésére, valamint városi rendezvények szervezésére kérhetnek támogatást az önkormányzattól. A működési célra igényelhető és kapható támogatás összege az adott szervezet teljes működési költségének maximum 70%-a lehet. A pályázati kiírás teljes szövege a www.mezokovesd.hu oldalon, valamint a Mezőkövesdi Újságban lesz olvasható. A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal „A” épületében kérhető személyesen, vagy letölthető a város honlapjáról. Pályázni március 31-ig lehet.
A városatyák megállapították a polgármester illetményét és az alpolgármester tiszteletdíját, valamint költségtérítésük összegét, a törvényi előírásoknak megfelelően. 

Új utcák
Közterületek, azaz két utca elnevezéséről is döntöttek a városatyák. 
– A Kánya patak nyugati oldalán – a Hadnagy úti telkekként emlegetett területen – több építési telket alakítottak ki. A telkeket megközelítő utak elnevezéséről határozott most a testület. Az egyik utca a Wass Albert, a másik pedig a Reményik Sándor utca nevet kapta. Így már 232 utca van Mezőkövesden – tette hozzá a városvezető. 

Országosan is egyedülálló csúszdapark a Zsóryban 
A napirendek között szerepelt a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben vízi és száraz játszótér építésére vonatkozó, a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás kiírása is. 
– Újabb, 600 millió forint összértékű beruházás valósul meg idén a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben, melynek keretében egy csúszdapark létesül a fürdő területén. A fejlesztés révén 5 különböző méretű csúszda, valamint medence épül meg. Lesz például egy 16 méter magas, egyedi tervezésű csúszda, amely országos szinten is különleges, egyedülálló attrakció lesz. A közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kivitelező kiválasztása után a tervek szerint a fürdőzők már az idei főszezonban használhatják is a csúszdaparkot – emelte ki dr. Fekete Zoltán. 

Templomépítés 
Az ülés végén önkormányzati ingatlanok hasznosításáról, köztük a Miskolci Egyházmegye kérelméről döntöttek a városatyák. 
– Pár héttel ezelőtt keresett meg a görögkatolikus Miskolci Egyházmegye képviseletében Orosz Atanáz püspök úr azzal, hogy görögkatolikus templomot szeretnének építeni Mezőkövesden. Örömmel fogadtuk a megkeresést, az általunk javasolt négy helyszín közül az Egyházmegye a Szőlő és Barack út között található, önkormányzati tulajdonú üres telkek egyikét választották ki a templom lehetséges helyszínének. A testület meghozott döntése értelmében ezt a területet térítésmentesen átadjuk a Miskolci Egyházmegyének. A tervek szerint a templomot még ebben az évben meg is építik, illetve át is adják– mondta el a polgármester. 

Óvodai nyitvatartás a szünetekben
Az ülés zárásaként az Ügyrendi és Társadalmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről adott tájékoztatást, amelyben a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi tavaszi és nyári nyitvatartási rendjét határozták meg. A tavaszi szünetben az óvodák és a bölcsőde március 30-ig méri fel a szülői igényeket. Kellő jelentkező esetén meghatározzák az ügyeletes intézményt. A nyári szünetben június 19-július 7-ig a Dohány úti Tagóvoda és a László Károly úti Székhely Óvoda, július 10-től július 28-ig a Móra Ferenc úti Tagóvoda, míg július 31. és augusztus 31. között az Egri úti Tagóvoda lesz az ügyeletes. Augusztus 21-től viszont már minden óvoda nyitva lesz. 
A bölcsődében július 10-ig várják a szülők jelentkezését, ha igénylik a gyermekek bölcsődei elhelyezését a szünetben is. Igény hiányában július 17-augusztus 4. között zárva lesz a bölcsőde. 

 Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés