Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 10. (vasárnap) 12:39 Judit névnapja van
 
Felhívás

Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy városunkban a 3. életévüket betöltő gyermekek ÓVODAI BEÍRATÁSÁNAK időpontja: 2017. április 24-én,25-én és 26-án lesz.

 


A beíratás helye: Mezőkövesd, László Károly u. 1. sz. alatti Székhely Óvoda /volt Szülőotthonnal szemben/
 
Időpontja a kijelölt napokon: 7–17 óra között
Felhívom a szíves figyelmüket, ha a gyermek 2017. augusztus 31-ig
a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, ezért ezeket a gyermekeket be kell íratni!

Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét más településen vagy külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozást követő 15 napon belül (legkésőbb 2017. május 11-ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– lakcímét igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája,
– a szülő személyi igazolványa
Dr. Jakab Orsolya
jegyző


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés