Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 8. (péntek) 20:24 Mria névnapja van
 
Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ 
a Mezőkövesden lakóhellyel
rendelkező személyek kedvezményes
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
belépésének támogatásáról

 


A támogatás igénylésének és a felhasználásának szabályai:

1./A jogosultság szabályai:
A támogatásra azok a Mezőkövesd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek jogosultak, ahol a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző hónapban a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét, 2017. évben az érvényes jövedelemhatár: 156.750.-Ft/fő.

A támogatás igényelhető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda ügyfélszolgálatán. Az igény az erre szolgáló nyomtatványon személyesen, vagy családtag közreműködésével terjeszthető elő.

A kérelem benyújtásakor igazolni szükséges
– a kérelmező személyazonosságát,
– mezőkövesdi lakóhelyét.

A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges az igénylő és családjának a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző egy havi jövedelmének (típusának megfelelő) igazolását, valamint a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát

A jogosultságot megállapító határozattal egyidejűleg kérelmezőnként, 1 db - 10 alkalomra szóló kedvezményes belépésre jogosító,  szigorú számadású utalvány kerül átadásra a kérelmező részére.

2./Az utalvány felhasználásának szabályai:
A kedvezményes Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépő vásárlásakor az ellátást igénybe vevőnek személyenként és alkalmanként 260.-Ft-ot kell fizetni, melyhez az önkormányzat 540.-Ft támogatást nyújt. A Zsóry fürdőbe belépés előtt személyenként át kell adni az utalvány tőszelvényét (ez tartalmazza a jogosult nevét, a határozatszámot, valamint a személyi igazolvány számát), 1 db perforált szelvényt és fel kell mutatni a személyi igazolványt, valamint a mezőkövesdi lakóhelyet igazoló hatósági igazolványt!
Az 540.-Ft önkormányzati támogatás a fürdő üzemeltetője részére kerül átutalásra, a felhasználást követően.

A szigorú számadásos utalvány más személyre nem ruházható át!
A 2017. december 31-ig fel nem használt utalvány készpénzre nem váltható át!
A tárgyévben megállapított támogatás fel nem használt része a tárgyévet követő év január 31. napjáig külön érvényesítés nélkül felhasználható.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester 


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés