Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 8. (péntek) 19:29 Mria névnapja van
 
Tájékoztató

Tisztelt mezőkövesdi Lakosok!

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket arról, hogy 2017. október 1-től Mezőkövesden a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a BMH Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.

 


A megyében történő egységes szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében az új szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat fogja biztosítani Önöknek:

Háztartási hulladékgyűjtés
A háztartási hulladék gyűjtése változatlan napon és az eddig megszokott rend szerint történik.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
Az eddigiektől eltérően a szelektív hulladékot a közszolgáltató már kéthetente szállítja el Önöktől az év folyamán.
 
A házhoz menő szelektív hulladékok gyűjtéséhez a közszolgáltató sárga színű, BMH Nonprofit Kft. feliratú SZELEKTÍV HULLADÉKGYűJTő ZSÁKOT biztosít ingyenesen a lakosság számára.

A sárga zsákban szelektíven gyűjthetőek a következő csomagolási hulladékok:  papír-, műanyag-, fémhulladékok és italos kartondobozok. További részletek a zsákon találhatóak.

Ügyeljenek arra, hogy a zsákba kizárólag a felsorolt hulladékok kerüljenek! Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő zsákokban nem odavaló anyagot találnak, a zsákot nem szállítják el.

A megtelt zsákokat a gyűjtési időpontoknak megfelelően helyezzék ki ingatlanjaik elé. A továbbiakban annyi zsákot helyeznek a postaládájukba, amennyi teli zsákot Ön előzetesen kihelyezett.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Az eddigiektől eltérően a zöldhulladékot a közszolgáltató már kéthetente szállítja el Önöktől 2017. évben november végével bezárólag.
 
A BMH Nonprofit Kft. a zöldhulladékot kizárólag az általuk rendszeresített, zöld színű ZÖLDHULLADÉK GYűJTőZSÁK feliratú, biológiailag lebomló zsákokban szállítja el.

A zsákokba falevelek, ágnyesedék, vágott fű, gyomok, stb. helyezhetők el. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak max. 2 cm átmérőig, 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve szintén kihelyezhetők a zsákok mellé. A nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Ügyeljenek arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben a zöldhulladékos zsákokban háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, a zsákot nem szállítják el.
A megtelt zsákokat a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 7 óráig helyezzék ki ingatlanjaik elé. A továbbiakban annyi zsákot helyeznek a postaládájukba, amennyi teli zsákot Ön előzetesen kihelyezett.

Házhoz menő üveghulladék gyűjtés
A településen új hulladékgazdálkodási elemként bevezetésre kerül a házhozmenő rendszerű üveggyűjtés is.
Havonta egyszer kerül begyűjtésre az ép öblös üveg, melyhez átlátszó „ÜVEGHULLADÉK GYűJTőZSÁK” feliratú zsákot (postaládában elhelyezve, és ürítéskor pótolva) biztosítanak díjmentesen a lakosság számára.
A gyűjtőzsákba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblös üveget lehet elhelyezni.
Az üveghulladékkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre kell kihelyezni! A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítanak! 
A gyűjtőzsákban törött öblös üveget és síküveget ne helyezzenek el, mert a BMH Nonprofit Kft. munkatársai munkavédelmi okokból azokat nem szállítják el!

Házhoz menő lomtalanítás
2018 január 1-től a BMH Nonprofit Kft. Mezőkövesden is bevezeti a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosoknak továbbra is évente két alkalommal térítésmentesen van lehetősége a lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére. Az eddigi gyakorlattól eltérően a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzik majd el. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja. 

2017. évben már lezajlott az évi lomtalanítás a településen.

További információk
Az első gyűjtéshez szükséges zsákokat és az ingatlanokhoz tartozó szállítási időpontokról szóló szórólapokat a közszolgáltató a lakosok postaládájában helyezi el.

A szelektív hulladék, a zöldhulladék és az üveghulladék gyűjtés pontos időpontjairól a www.bmhnonprofit.hu weboldalon a hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

Az ügyfélszolgálati feladatokat a jövőben a BMH Nonprofit Kft. megbízásából a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége:
Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 53. 
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 509.
Telefon:  +36 46 200 179 , +36 46 200 178 , + 36 70 463 7714
Fax: +36 46 200 177
További információk a www.bmhnonprofit.hu weboldalon érhetők el.


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés