hu en de pl
ma 2021. április 14. (szerda) 13:14 Tibor névnapja van

Álláspályázat

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

 


 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. valamint a helyi szabályozás szerint a közterületek jogszerű, rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának, a közterületen folytatott engedélyekhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység ellenőrzése. A közterület rendjének, tisztaságának ellenőrzése, a szükséges és elégséges intézkedések megtétele, vétség esetén annak szankcionálása a rendelkezésre álló eszközzel. Közreműködés az épített-és természeti környezet védelmében. A fenti törvényben meghatározott egyéb feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
– Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középfokú képesítés, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közterület-felügyelői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú fényképes szakmai önéletrajz
 Iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló okiratok másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 Nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Orsolya nyújt, a 49/511-540-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-490/2017, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
 Elektronikus úton Dr. Jakab Orsolya részére a jegyzo@mezokovesd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A kinevezés feltétele egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM. együttes rendeletben foglaltak szerint. A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónapos próbaidő kikötése mellett. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 17.


Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés