hu en de pl
ma 2020. november 28. (szombat) 17:04 Stefánia névnapja van

FELHÍVÁS

Véleményezési anyag ismertetése Mezőkövesd város Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

 


 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata a település érvényben lévő településrendezési terveinek módosításáról szóló tervanyagának végleges kidolgozása előtt a 314/2012. Kormányrendelet rendelkezései értelmében az előzetes tájékoztatási eljárást lefolytattuk, s annak figyelembe vételével a véleményezési eljárás tervanyagát elkészítettük.


A tervezett változtatásokkal kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – a nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig, azaz 2018.02.15-ig adhatják meg Toma Tibor főépítésznek címezve (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) postai levélben, vagy elektronikus levélben (foepitesz@mezokovesd.hu).


Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2018. 02.07.-én 16.00-kor kerül megtartásra a mezőkövesdi Polgármesteri Hivatal B. épület tárgyalótermében (Mezőkövesd, Mátyás király út 112.).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba. Civil szervezet esetén – első bejelentkezéskor – az alapító okiratot és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is csatolni kell.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester


Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés