Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 8. (péntek) 21:02 Mria névnapja van
 
Felhívás

Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy városunkban a
3. életévüket betöltő gyermekek

ÓVODAI BEÍRATÁSÁNAK időpontja:

2018. április 23-,24-,25-én lesz.

 


A beíratás helye:
Mezőkövesd, László Károly u. 1. sz. alatti
Székhely Óvoda
/volt Szülőotthonnal szemben/

Időpontja a kijelölt napokon: 7–17 óra között

Felhívom a szíves figyelmüket, ha a gyermek 2018. augusztus 31-ig
a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, ezért ezeket a gyermekeket be kell íratni!

Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét más településen vagy külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozást követő 15 napon belül (legkésőbb 2018. május 10-ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 lakcímét igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája
 a szülő személyi igazolványa


Dr. Jakab Orsolya
Jegyző


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés