hu en de pl
ma 2020. február 17. (hétfő) 00:02 Donát névnapja van

KÖZLEMÉNY az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2018/2019. tanévre

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 22.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját – az illetékes tankerületi központtal egyeztetve határozta meg és teszi közzé.

 


A beiratkozás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 18. 00 óra között


A szülő a fenti időpontban köteles beíratni – a 2012. augusztus 31-ig született tanköteles korú – gyermekét lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. évi törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen a – megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett – felvételi körzetében lakik.

Beiratkozáshoz szükséges okiratok:

-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
-a szülő nyilatkozatát életvitelszerű lakcímről,
-nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
-az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
-a gyermek anyakönyvi kivonata és a TAJ kártyája.

A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

Mezőkövesd, 2018. március 12.
Kerékgyártó László s.k
Mezőkövesdi Járási Hivatal
hivatalvezetője


Vissza

*

Webkamera: Kavicsos-tó
és SzabadidőparkVLC Media Player letöltése

 


Weboldalkészítés