hu en de pl
ma 2020. április 10. (péntek) 02:06 Zsolt névnapja van

KÖZLEMÉNY az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2018/2019. tanévre

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 22.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját – az illetékes tankerületi központtal egyeztetve határozta meg és teszi közzé.

 


A beiratkozás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 18. 00 óra között


A szülő a fenti időpontban köteles beíratni – a 2012. augusztus 31-ig született tanköteles korú – gyermekét lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. évi törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen a – megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett – felvételi körzetében lakik.

Beiratkozáshoz szükséges okiratok:

-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
-a szülő nyilatkozatát életvitelszerű lakcímről,
-nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
-az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
-a gyermek anyakönyvi kivonata és a TAJ kártyája.

A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

Mezőkövesd, 2018. március 12.
Kerékgyártó László s.k
Mezőkövesdi Járási Hivatal
hivatalvezetője


Vissza

Webkamera: Kavicsos-tó
és SzabadidőparkVLC Media Player letöltése

 


Weboldalkészítés