hu en de pl
ma 2020. november 28. (szombat) 09:07 Stefánia névnapja van

Milliárdos fejlesztések

Közmeghallgatást tartottak városunkban november 17-én, melynek keretében dr. Fekete Zoltán polgármester egyebek mellett beszámolt az önkormányzat elmúlt éves munkájáról. 


A Mezőkövesd Város önkormányzatának képviselő-testülete szervezésében megrendezett eseményen elsőként dr. Fekete Zoltán polgármester értékelte a 2011-es esztendőt. Városunk első embere egyebek mellett ismertette Mezőkövesd lakosságának létszámadatait. A beszámolóból kiderült, hogy településünk lélekszáma 30 fővel csökkent január óta, így jelenleg 16 851 fő lakik városunkban. 2011. november 16-áig 115 fő született Mezőkövesden, míg ezidáig 257-en hunytak el. A munkanélküliségi arány Mezőkövesden 8%, és ez a mutató jobb az országos átlagtól, amely 8, 28%, míg a megyei munkanélküliségi rátánál lényegesen jobb, amely eléri a 13%-ot. Városunk első embere ezután a képviselő-testület elmúlt éves munkáját értékelte. Településünk közel 2 milliárd forint központi támogatást kapott 2011 első háromnegyed évében. A helyi adóbevételek aránya pozitív irányban változott, az első háromnegyed évben magasabb bevétel érkezett, mint 2010-ben összesen. Az önkormányzat működési kiadásokra az első háromnegyedévben 3 milliárd 269 millió 502 ezer forintot fordított, míg fejlesztésre az elmúlt évek tekintetében a legnagyobb összeg, 1 580 728 ezer forint jutott.


Nagyszabású beruházások

Dr. Fekete Zoltán az elvégzett beruházások közül elsőként a tavaly decemberben átadott Eper út teljes rekonstrukciója mellett a Lövői úton elvégzett kerékpárút építését emelte ki. A Zsóry-fürdő fejlesztése, valamint a fürdőben elvégzett energetikai fejlesztés összességében mintegy 1, 4 milliárd forint értékben valósult meg. A Városi Bölcsőde 122 millió forint értékben bővült, melynek köszönhetően 40 fővel több gyermeket tudnak fogadni az intézményben. A Mező Ferenc Tagiskola nyílászáró cseréje 21 millió forintba került. A városunkban zajló fejlesztések közül a Városrehabilitációs program a legnagyobb volumenű beruházás idén, amely mintegy 1, 4 milliárd forintból készül el. A projekt keretében megépült a Piaccsarnok, megújult a Kavics-tó és Szabadidő Központ, valamint a Szent László tér és a Közösségi Ház, míg a Városi Galéria rekonstrukciója jelenleg is folyamatban van. Városunk vezetői kiemelten kezelik a csapadékvíz-elvezetőrendszer korszerűsítését és fejlesztését. Erre vonatkozóan az egyik legfontosabb elemként a Kánya patak felújítására az ÉMOP pályázatán nyert támogatást településünk. A több mint félmilliárd forint értékű beruházás még ebben az esztendőben elkészül. 

Fejlődő infrastruktúra

Az előkészítés fázisában lévő legjelentősebb beruházás a szennyvízhálózat befejező ütemének kiépítése, melynek összköltsége közel 2 milliárd forint lesz. A beruházás kivitelezésének munkálatai jövő tavasszal fognak elkezdődni. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatok közül útkarbantartásra közel 9 millió forintot költött ebben az évben, míg járdafelújításra mintegy 18 millió forint jutott. Városunk önkormányzata a csapadékvíz-elvezetőrendszer karbantartására 3 millió forintot fordított 2011-ben. Dr. Fekete Zoltán a városi a rendezvények új szemléletű lebonyolításáról is beszélt, amelyben a legfontosabb szempontok között szerepelt a programok koncentráltabb lebonyolítása, városunk hagyományainak és értékeinek bemutatása, továbbá a helyi szervezetek és vállalkozások megismertetése a közönséggel. A beszámolóból kiderült, hogy rövid távú, azaz a három hónapra vonatkozó közfoglalkoztatásban közel 300-an vettek részt, míg a 2011-es évre vonatkozó közfoglalkoztatási programban 36 fő vett részt. 

Program a foglalkoztatás javítására

A Kormány által életre hívott Start munka 2012 program keretében városunk is pályázik új munkahelyek megteremtésére. A mintaprojektnek köszönhetően az eddigiektől lényegesen nagyobb összeget lehet eszközökre és alapanyagokra elnyerni, mindemellett a programban résztvevők településüzemeltetési feladatokat is elláthatnak majd. A program keretében városunk három elemre, mezőgazdasági munkára, kazánprogramra és a téli foglalkoztatásra pályázik, emellett a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás közúthálózat javítására, belvízelvezetésre, mezőgazdasági földutak rekonstrukciójára, valamint illegális hulladéklerakók felszámolására nyújt be pályázatot.

Szép tervek 

Az elbírálás alatt lévő pályázatok között szerepel a Gimnázium és a Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése. A két projekt költsége összesen mintegy 280 millió forint. A tervek között szintén kiemelt helyen szerepel a város csapadékvíz-rendezése mellett a Sándor út közlekedésfejlesztése.
A tervek között szó esett egyebek mellett a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos pályázati források felkutatásáról, a szennyvízhálózat kiépítéséről, a közbiztonság megerősítéséről, a repülőtér hasznosításáról, az átfogó járdafelújítási programról, a  Kormány által támogatott társasági adóból megvalósuló sportcentrum kialakításáról a tiszti lakótelepnél, valamint a tanuszoda megépítéséről. A város vezetése támogatni fogja a helyi értékekre és gasztronómiai különlegességekre koncentráló rendezvényeket, továbbá szeretnének szorosabb kapcsolatot kialakítani a civil szervezetekkel és az egyházzal. A tervek között szerepel a helytörténeti oktatás erősítése, valamint fiatalok igényeinek megfelelő programok szervezése és beültetése az éves programsorozatba.

A Közmeghallgatás második részében, lakossági hozzászólások és javaslatok hangoztak el. A lakosok részéről egyebek mellett az utcanevek megváltoztatásával, a Piaccsarnok környékének rendezésével, valamint a belváros parkolási rendjének átvizsgálásával kapcsolatban érkeztek kérdések, javaslatok.


Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés