Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 10. (vasárnap) 11:47 Judit névnapja van
 
Pályázati felhívás

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására.


A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az erőforrások összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepcióban megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása.

I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei bíróságnál bejegyzett, Mezőkövesdi székhellyel /telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.

II. Pályázati feltételek: 

(1) Az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:

a) hogy a sport, az egészségmegőrzés területén biztosítsa a város közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez vagy,
b) hogy a kultúra, városszépítés területén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére vagy,
c) a helyi idegenforgalom, a helyi gyógy-turizmus fejlesztése vagy,
célja közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, vagy
d) a közrend, a közbiztonság védelme.

(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki

a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött városi kezdeményezésű, szervezésű rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját tagjain kívül álló, Mezőkövesden élő személyek érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt rendezvényt, illetve célt, amelynek megvalósítására adott évben vállalkozik.

(3) A pályázat kiírását megelőző évben alakult szervezet esetén a (2) bekezdésben foglaltak hiányában a szervezet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi rendezvény megvalósításához kíván segítséget nyújtani.

(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg felosztásánál figyelembe veszi a (2) bekezdésben foglalt feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet aktív tagjainak létszámát.

III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.


IV. A támogatás mértéke:
Az elnyerhető támogatás a pályázatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 90 %-a.

V. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. Az önerő nem csak készpénz, hanem természetbeni felajánlás is lehet. A természetbeni felajánlásnak forintban kifejezhetőnek kell lennie.

VI. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje:
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda Iroda
Határideje: Évente egyszer a következő benyújtási és döntéshozatali idővel:

Benyújtási határidő: 2012. március 30.
Elbírálás: folyamatos


Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató és Okmányirodában (Polgármesteri Hivatal „A” épület I. em. 23. sz.)  térítésmentesen igényelhető vagy letölthetők a www. mezokovesd.hu honlapról.

VII. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testülete bírálja el.

VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás keretében történik.

IX. Elszámolás
A kapott támogatással a társadalmi szervezet legkésőbb a következő költségvetési év január 31-ig köteles elszámolni.

Pályázati adatlap letöltéseVissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés