Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. november 30. (csütörtök) 06:35 Andrs, Andor névnapja van
 
Új ügyviteli eljárás egyenesági öröklés, illetve ajándékozás esetén

Mentes az öröklési, illetve az ajándékozási illeték alól az egyenes ági rokonok által megszerzett örökrész, illetve ajándék. Egyenesági rokonság azon természetes személyek között áll fenn, akik közül az egyik a másiktól származik, de az illetékmentesség kiterjed az örökbefogadással létrejött rokoni kapcsolatra is.


Az egyenesági rokonok közötti öröklés, illetve ajándékozás tényét – a mentességtől függetlenül – be kell jelenteni az adóhatóságnak (hagyaték esetén a közjegyző, ajándék esetén a megajándékozott), azonban fizetési meghagyás meghozatalára nem kerül sor. Főszabályként – egyenesági rokonok közötti öröklési, ajándékozási ügyekben – az adózók nem értesülnek az illetékmentesség tényének adóhatóság általi megállapításáról, de adott számukra a lehetőség, hogy kérésre a döntésről külön illeték vagy díj megfizetése nélkül postai úton másolatot kapjanak.

Amennyiben az örökléssel vagy ajándékozással megszerzett vagyontárgy forgalmi értékét az adóhatóság nem a bejelentett értékkel egyezően határozza meg, úgy erről a döntéséről az érintettet tájékoztatja. Az örökös, illetve a megajándékozott a döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhet, az erről szóló adóhatósági irat átvételétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az első fokú adóhatósághoz.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei AdóigazgatóságaVissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés