Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 8. (péntek) 20:52 Mria névnapja van
 
Összeült a testület

Január 31-én tartotta meg az idei év első ülését városunk képviselő-testülete.


A testület az ülés elején egy perces néma csenddel rótta le tiszteletét a közelmúltban, 83 éves korában elhunyt Póta László előtt, aki 1990-94. között önkormányzati képviselője volt városunknak.

Dr. Fekete Zoltán polgármesteri tájékoztatójában első körben a legújabb nyertes pályázatokat ismertette, amelyekről még december végén kapott értesítést a városvezetés. Mintegy 44 millió forintból egy fedett virágárusító részt alakítanak ki a városi piac mellett, valamint 688 millió forint támogatást nyert el Mezőkövesd iparterület fejlesztésre. Emellett szintén sikeres pályázat révén mintegy 163 millió forintból új orvosi rendelő épül majd a Madách úton, illetve 44 millió forintból korszerűsítik a volt nyomda épületét. 1 milliárd 86 millió forintból tovább fejlődhet a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő a nyertes projekt révén. A polgármester hozzátette, hogy a fürdő korszerűsítésére beadott másik pályázat elbírálása még folyamatban van, várhatóan néhány napon belül lesz eredményhirdetés, amely újabb 3 milliárd forintos beruházást jelentene a Zsórynak.

Dr. Fekete Zoltán egy újabb sikerről is beszámolt, hiszen jó úton halad a Mezőkövesdet és Szentistvánt összekötő út mellé tervezett kerékpárút megépítésére benyújtott pályázat is, melyre 400 millió forint támogatást kapott az Önkormányzat.

A tájékoztatóban elhangzott, hogy az Önkormányzat levélben kérte az illetékesektől a Kánya-patak és az Ostoros-patak medrének rendbetételét. A hatóság levélben ígéretet tett a szóban forgó patakok kézi megtakarításának beütemezésére.

A polgármesteri összefoglaló után rendeletekről döntöttek a képviselők. Elsőként az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első olvasatát tárgyalták meg. Az ülésen elhangzott, hogy jelenleg az önkormányzat pontos bevételi – például bérkompenzáció, kormányzati támogatások, helyi adóbevételek, stb. – lehetőségei, illetve kiadásai – intézmények fenntartási költségei, energiaköltségek – még nem ismertek teljes egészében. Azonban már most is látható, hogy nagyon feszített és költségtakarékos gazdálkodásra lesz szükség 2023-ban, mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester a költségvetés első olvasatával kapcsolatban. A képviselők 12 szavazattal elfogadták a költségvetés első olvasatáról szóló határozatot.

Módosították a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. A változtatás lényege, hogy az ellátásra jogosultak számára a jogosultsági jövedelemhatárokat megemelték.

Jogszabályi előírásokhoz igazodva a testület egyhangú döntése mellett megalkották a temető használatának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.

Következő napirendi pontként tárgyalták és fogadták el a Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ Alapító Okiratának módosítását, amely az Illyés Gyula úton megépült új bölcsőde, mint telephelynek az okiratba történő beemelése miatt vált szükségessé.

A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződést is felülvizsgálták a képviselők, a megállapodás folytatását is megszavazták.

A városatyák megtárgyalták és elfogadták az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 175. évfordulójára tervezett városi ünnepség programtervét és költségvetését. Idén újra meghirdetik az ünnephez kapcsolódó szónokversenyt, melynek győztese a március 14-re tervezett eseményen el is mondhatja beszédét. Idén a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium diákjai mutatják be az ünnepi műsort. Az ünnepség költségvetése 330 ezer forint.

A napirendek között szerepelt a 2023. évi Start közmunkaprogram tervezése is. Mezőkövesd Város Önkormányzata a 2023. évben is szeretné folytatni az elmúlt években sikeresen lebonyolított közfoglalkoztatási programokat a Belügyminisztérium által meghirdetett három pillérben. A szociális jellegű (belterületi utak, járdák és csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása) közmunkaprogramban 10 fő foglalkoztatását tervezik, a mezőgazdaság pillérben 11 főt foglalkoztatnának, míg a harmadik, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatásban 15 fő foglalkoztatását tervezik. A városatyák egyhangú szavazattal elfogadták a tervet.

Az ülés utolsó részében önkormányzati ingatlanok, bérlakások hasznosításáról, bérbeadásáról döntöttek a képviselők, valamint a Szőlő és Barack utcák kereszteződésében épülő új játszótérhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás indítását is megszavazták.

A testület megtárgyalta a polgármester ez évi szabadságtervezetéről, illetve a polgármester illetményéről szóló napirendeket, melyeket egyhangú szavazattal el is fogadtak.

Zárásként Csiger Lajos, a Bizottság elnöke ismertette az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését, amely a Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ tavaszi-, illetve nyári szünetben történő működését tartalmazta. Ennek alapján az április 6-11. között lévő tavaszi szünetre március 31-ig jelezhetik a szülők, hogy szeretnének-e gyermeküknek bölcsődei, illetve óvodai ellátást igényelni. A június 19-vel induló nyári szünetben ügyeleti rendszerben valósul meg a gyermekek felügyelete egészen augusztus 21-ig, azt követően minden tagintézmény újra nyitva lesz.
hmzs


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés