Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 11. (hétfő) 19:30 rpd, rpdina névnapja van
 
Üléseztek a városatyák

Február 28-án délelőtt tartotta meg soron következő ülését városunk képviselő-testülete.


Az ülés elején dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatójában a februárban beadott pályázatokról beszélt. Egyrészt az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett START munkaprogram keretében közfoglalkoztatási programokra. A mezőgazdasági pillérben 11 fő, a szociális pillérben 10 fő, valamint a helyi pillérben 15 fő közfoglalkoztatottat szeretnének foglalkoztatni a 2023. március 1-től 2024. február 29-ig tartó időszakban. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban pedig 2023. március 1. és 2023. november 30. között 15 fő közfoglalkoztatott vehetne részt. Ennek a programnak a keretein belül matyó hímzéssel készült népviseleti ruhadarabok, tárgyak előállításába, valamint intézmények takarításába vonnák be a közfoglalkoztatásban részt vevőket. Emellett február közepén pályázatot adtak be a Generali alapítványhoz un. „okoszebra” kialakítására. Sikeres pályázat esetén a Gimnázium előtti útszakaszon található gyalogátkelőhely fejlesztése történhet meg. A beruházás költsége várhatóan 4.140.000 Ft lenne, melyhez a támogatás mértéke 50 %-os lehet.

A polgármester a városüzemeltetési feladatok közül egyebek mellett kiemelte, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az Ádám utca Damjanich utca és Kereszt köz közötti szakaszán a régi, elhasználódott ivóvíz gerincvezeték cseréjét végzi. A fejlesztés várhatóan április közepére fejeződik be. 

A polgármesteri tájékoztató után elsőként az önkormányzat 2022-es költségvetési rendeletét módosították, majd pedig az idei évi büdzséről szóló rendeletet tárgyalták meg és fogadták el egyhangú szavazással a városatyák. Az önkormányzat ez évi költségvetésének bevételi főösszegét 21.614.399eFt-ban, kiadási főösszegét 21.614.399eFt-ban állapították meg.

– Sajnos mi sem tudjuk elzárni magunkat a világban zajló eseményektől, folyamatoktól. Ez egy kiélezett, de biztonságos és végrehajtható költségvetés, Mezőkövesd működése és fejlődése biztosítható és biztosított. Az összeállítás során fontosnak tartottuk, hogy a jelenlegi intézményrendszer megmaradjon, működőképességüket megőrizzük. Feszített és takarékos gazdálkodásra van szükség, reméljük, jövőre már könnyebb dolgunk lesz – tette hozzá dr. Fekete Zoltán polgármester.

Következő napirendi pontként a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások idei intézményi térítési díjait állapította meg a testület. A meghozott döntés értelmében 2023. március 1-jétől a tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Idősek Otthona) egy gondozási nap térítési díja 3700 Ft/nap/fő, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben (Idősek Gondozóháza) egy gondozási nap térítési díja 3400 Ft/nap/fő lesz, míg a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 400 Ft/órára változik. Az Idősek Klubja, mint nappali ellátást nyújtó intézmény térítési díja, valamint a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást is továbbra is térítésmentesen biztosítják.

A képviselők módosították a fizetős parkolási rendszert szabályozó rendeletet is, melynek értelmében az üzemeltető, Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. az eddigi 8000 forint/parkoló hely/év helyett 2023-ban már 10 000 forint/parkoló hely/év üzemeltetési díjat fizet meg a tulajdonosnak, az Önkormányzatnak. Az önkormányzat pedig az üzemeltetési díj egy részéből gondoskodik a parkolók állapotának megőrzéséről, igény szerint új parkolók létesítéséről.

Mindemelett a városatyák elfogadták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az Önkormányzattól átvállalt szociális feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját, valamint jóváhagyták a Mezőkövesdi Óvoda - Bölcsőde és Élelmezési Központ bölcsődei Szakmai Programjának módosítását, a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. – Közösségi ház éves szolgáltatási tervét, illetve a Nonprofit Kft. telephelyeinek és tevékenységi köreinek módosítását.

A grémium megtárgyalta a Matyó Húsvét rendezvény támogatásáról szóló előterjesztést is. Meghozott döntésük értelmében az önkormányzat négymillió forinttal támogatja az esemény megszervezését, melynek időpontja: április 9-10.

A testület felülvizsgálta a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt-vel kötött megállapodásokat, valamint módosították az önkormányzat és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. között létrejött, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződést.

Az ülésen a 2023. évre vonatkozóan lakossági víz-és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére irányuló támogatási kérelem témában is döntést hoztak a képviselők, emellett megszavazták a települési önkormányzatok 2023. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtását is.

Az ülés végén az Orgona-köz több szakaszának lezárásáról, valamint önkormányzati ingatlanok hasznosításáról is döntöttek a városatyák.

hmzs


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés