Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. november 29. (szerda) 12:11 Taksony névnapja van
 
„MEZőKÖVESD DALA”

A Mezőkövesd KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. meghirdeti a „Mezőkövesd Dala” című pályázatot. 


A pályázat célja egy olyan dal komponálása, mely méltó módon válhatna a város himnuszává, tehát felcsendülhetne a város különböző rendezvényein, sporteseményeken, és számtalan egyéb alkalommal. Egy olyan dal, melyet meghallva minden Mezőkövesden élő, vagy Mezőkövesdhez egyéb módon kötődő ember magáénak érez és szívesen dúdol.
Az alábbi pályázati feltételeknek mindenben megfelelő jelentkezők határidőben benyújtott pályaműveit egy szakmai zsűri fogja véleményezni, majd a nyertest kihirdetni. 
Mezőkövesd Dalát az idei Matyó Világtalálkozón ismerheti majd meg a közönség. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
1. A „Mezőkövesd Dala” pályázatot a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. hirdeti meg.
2. A pályázat nyílt, tehát a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően bárki jelentkezhet. 
3. A pályázók kiválasztásában fontos szempont a „kövesdiség”, vagyis a pályázók jelenleg, vagy korábban kövesdi lakóhellyel rendelkezzenek, vagy egyéb, bizonyítható módon kötődjenek a városhoz. 
4. A dalok magyar nyelven kell, hogy íródjanak.
5. Bármilyen zenei stílusirányzatban, illetve hangszerkísérettel, vagy anélkül is íródhat.
6. Egy pályázó kizárólag egy dallal jelentkezhet. 
7. A pályázathoz készülő dalok szövegezése politikai hozzátartozástól független legyen, azok üzenete nem lehet propaganda szándékú, nem tartalmazhat gyűlöletkeltő, szeméremsértő, trágár kifejezéseket, megfogalmazásokat. 
8. Kizárólag saját szerzeményeket várunk. Feldolgozás, átirat nem nyújtható be. Emellett fontos, hogy a pályázatra benyújtott dal (beleértve a szöveget, dallamot, hangszerelést) a pályázat lezárásáig nem jelenhet meg, illetve nem hangozhat el a nyilvánosság előtt. 
9. A dal időtartama maximum négy perc hosszúságú lehet. 
10. Olyan alkotásokat várunk, amelyek pozitív hangvételűek, melyeket a Mezőkövesden élő emberek magukénak érezhetnek, a városhoz kötődésüket fejezik ki, bennük szép emlékeket idéznek fel. 
11. A beérkezett pályázatokat egy külön erre az alkalomra felállított, szakmai zsűri bírálja majd el és választja ki a legjobbat. A zsűri munkájára a leadási határidőt követő tíz nap áll rendelkezésre. 
12. A szakmai zsűri tagjai kiválasztás alatt.
13. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
     - Kitöltött jelentkezési lap (Jelen kiírás melléklete)
     - Pályázó önéletrajza
     - Sajtófelhasználásra alkalmas fotó
     - Dal hangzó anyaga 
     - Dalszöveg és kotta (nyomtatott formában, író és előadó nevének megjelölésével)
A pályázat úgy tekinthető teljesnek, ha határidőn belül leadásra kerülnek a fent megjelölt dokumentumok. 
Bármely dokumentum hiánya, valamint a leadási határidő túllépése a pályázat eredménytelenségét vonja maga után. 
14. Pályázat leadási határideje: 2023.06.20. napja.
15. Pályázat leadásának helye: Közösségi ház 3400 Mezőkövesd Szent László tér 24. Tel: 500-135
16. Pályázat leadásának módja: személyesen, elektronikus vagy postai úton (postai úton küldött pályázatnál határidőben leadottnak minősül a pályázat, amennyiben azt a leadási határidő utolsó napján postára adták). Elektronikus úton a pályázatokat a kozkincstar@gmail.com email címre kell elküldeni, mellékelve a szükséges dokumentumokat. 
17. Amennyiben a pályázó 18. életévét be nem töltött személy, a pályázatban való részvételhez kérjük a szülő vagy törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát, névvel és telefonszámmal. Ezt az elektronikus úton beküldött pályázat esetében is csatolni szükséges.
18. A hangfelvételt MP3 vagy WAV formátumban kérjük leadni. Videofelvétel esetében annak előbb a YouTube videómegosztó oldalra történő „nem nyilvános” feltöltése, majd a felvétel linkjének (URL címének) elküldése szükséges. Mind a hang, mind pedig a videofelvétel minősége értékelésre alkalmas kell, hogy legyen.
19. A szakmai zsűri által kiválasztott első helyezett 100.000 Ft pénzjutalomban részesül.
20. A pályázók pályázatuk leadásával egyidejűleg elfogadják jelen pályázati kiírás feltételeit és hozzájárulnak személyes adataik kizárólag a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez. A pályázati anyagokat öt évig megőrizzük. 
21. A szerzői jogokat érintő tudnivalók: A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a dal nyilvánosságra hozatalához, valamint vállalják, hogy személyhez fűződő jogaikon kívül minden más jogot ingyenesen átruháznak Mezőkövesd KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.-re. A vagyoni jogokat illetően a Mezőkövesd KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. vállalja, hogy a zeneművet sem pénzért, sem pedig térítésmentesen harmadik személynek nem adja tovább, az kifejezetten a város eseményein fog elhangozni. 
22. Mezőkövesd KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


A jelentkezési lap letölthető: jelentkezési lap (.doc)
 


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés