Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 11. (hétfő) 21:16 rpd, rpdina névnapja van
 
A Mezőkövesd Város Önkormányzatának hirdetménye
1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A 35/2023. (II.28.) határozat alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokat nyílt árverés /licit/ útján történő értékesítésre jelöli ki. A bruttó kikiáltási ár 7.000 Ft/m².

 
Az árverés helyszíne: Mezőkövesd, Mátyás Király út 114. emeleti nagytanácskozó terem

Időpontja: 2023. június 1. (csütörtök) 16.00 óra. 

Az árverésen történő részvétel feltétele a táblázatban foglalt árverési letéti díj megfizetése, mely az induló bruttó kikiáltási ár 10%-a. A letéti díjat Mezőkövesd Város Önkormányzatának az OTP Nyrt.-nél vezetett 11734107-15350071 számú számlaszámára kell banki átutalással vagy készpénzátutalási megbízással legkésőbb 2023. május 31. 12.00 óráig megfizetni. A megjegyzés rovatban az ingatlan helyrajzi számát kell feltüntetni. Az árverésen személyesen vagy meghatalmazott útján lehet részt venni.  A meghatalmazást közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, meghatalmazottként ügyvéd is eljárhat. Az árverés a hirdetményben feltüntetett helyrajzi számok sorrendjében történik.  Az ingatlanok tehermentesen, 1/1 tulajdoni hányadban kerülnek értékesítésre.
Vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül köteles egyösszegben átutalással teljesíteni Mezőkövesd Város Önkormányzatának bankszámlájára. Az előzetesen megfizetett letéti díj a vételárba beszámításra kerül. Az árverésen nem nyert ajánlattevőnek a letéti díj 15 napon belül visszajár.
Az árverés Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének 29-32 §-ai alapján történik, az árverési tárgyalást a kiíró által megbízott személy vezeti (Dr. Jakab Orsolya jegyző). A licitlépcsők tételes összegét a bruttó kikiáltási ár alapulvételével bruttó 210.000 Ft-ban állapítja meg az önkormányzat. Az árverésen nem csökkenthető az induló ár. Az ingatlanokat az Önkormányzat 10 éves elidegenítési joggal értékesíti, mely jog az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzésre kerül. Vevő köteles 2 éven belül az építkezést megkezdeni, illetve 3 éven belül be kell mutatnia az önkormányzat részére a megépült ingatlan jogerős a nevére szóló használatbavételi engedélyét.
Licitálni kizárólag saját nevében, illetve meghatalmazott útján lehetséges. Egy személy több telekre licitálhat, és több telket vásárolhat meg. Az Önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását, és a teljes vételár meghatározott időig történő meg nem fizetése esetén a már megfizetett vételár megtartása mellett az elállási jogot. 
Az adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi költsége, a tulajdonjog megszerzésével, és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésével kapcsolatos költségek Vevőt terhelik. A terület közművekkel ellátott, az ezekre történő csatlakozás járulékos költségei Vevőt terhelik.

További információ kérhető a 49/511-540-es és 49/511-536-os telefonszámokon /hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00 óráig, csütörtökön 7.30-tól 16.00 óráig, és pénteken 7.30-tól 13.30-ig/.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés