hu en de pl
ma 2020. október 25. (vasárnap) 01:18 Blanka, Bianka névnapja van

Gazdálkodási adatok

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Frissítés: A változásokat követően azonnal. Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig.

2019. évi zárszámadása - letöltés (.pdf) melléklet - letöltés (.xls)

2018. évi zárszámadása - letöltés (.pdf) melléklet - letöltés (.xls)

2017. évi zárszámadása - letöltés (.pdf) melléklet - letöltés (.pdf)

2016. évi zárszámadása - letöltés (.pdf) melléklet - letöltés (.xls)


2015. évi zárszámadása - letöltés (.pdf)  melléklet - letöltés (.xls)

2014. évi zárszámadása - letöltés (.pdf) (melléklet1) (melléklet2) (melléklet3) (melléklet4) (melléklet5) (melléklet6)

2013. évi zárszámadása - letöltés (.pdf) melléklet - letöltés (.xls)

2013. évi egyszerűsített beszámoló - letöltés (.pdf) melléklet - letöltés (.xls)

2012. évi zárszámadása -
letöltés (.pdf)(melléklet1)(melléklet2)(melléklet3)(melléklet4)

2012. évi egyszerűsített beszámoló -
letöltés (.pdf)(melléklet)

2011. évi zárszámadása -
letöltés (.doc)(melléklet)

2011. évi egyszerűsített beszámoló -
letöltés (.doc) (melléklet)

2010. évi zárzámadása -
letöltés (.doc) (melléklet 1, melléklet 2)

2010. évi egyszerűsített beszámoló - letöltés (.doc) (melléklet 1, mellélet 2)

2009. évi zárszámadása - letöltés (.doc) (melléklet 1, melléklet 2, melléklet 3)

2009. évi egyszerűsített beszámoló - letöltés (.doc) (melléklet 1)

2008. évi zárszámadása - letöltés (.doc) (melléklet 1, melléklet 2)

2008. évi egyszerűsített beszámoló - letöltés (.doc) (melléklet 1, melléklet 2)

2007. évi zárszámadása - letöltés (.doc) (melléklet 1, melléklet 2, melléklet 3)

2007. évi egyszerűsített beszámoló - letöltés (.doc) (Melléklet 1)

2006. évi zárszámadása - letöltés (.doc) (Melléklet 1)

2006. évi egyszerűsített beszámoló - letöltés (.doc) (Melléklet 1)

Állami Számvevőszék jelentés 2012 - letöltés (.pdf)


3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott jutattások fajtája és mértéke.
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

letöltés (.pdf)

3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.
Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig.

A szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kezdeményezettjeinek adatai az alábbi hivatkozáson érhető el - áthivatkozás

3.4.
Az államháztartá pénzeszközeivel felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típus), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződése esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illete honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig.

2019. év - letöltés (.pdf)

2018. év - letöltés (.pdf)

2017. év - letöltés (.pdf)

2016. év - letöltés (.pdf)

2015. év - letöltés (.pdf)

2014. év - letöltés (.pdf)

2013. év -
letöltés (.pdf)

2012. év -
letöltés (.pdf)

2011. év -
letöltés (.doc)

2010. év - letöltés (.doc)

2009. év - letöltés (.doc)

2008. év - letöltés (.doc)   

2007. év - letöltés (.doc)

2006. év - letöltés (.doc)

2005. év - letöltés (.doc) 

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

A helyi önkormányzatnak nincsenek koncessziói.

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

A szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések adatai az alábbi hivatkozáson érhető el - áthivatkozás


3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával.

letöltés (.pdf)

3.8. Közbeszerzések információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).
Frissítés: Negyedévente. Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával.

A közbeszerzésről szóló törvény szerinti adatok az alábbi hivatkozáson érhető el -
áthivatkozás

 Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés