Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. november 29. (szerda) 13:18 Taksony névnapja van
 
KÖZLEMÉNY – Az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2019/2020. tanévre

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 22.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját – az illetékes tankerületi központtal egyeztetve határozta meg és teszi közzé.


A beiratkozás időpontja: 
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 - 18.00 óra között

A szülő a fenti időpontban köteles beíratni – a 2013. augusztus 31-ig született tanköteles korú – gyermekét lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. évi törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen a – megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett – felvételi körzetében lakik.
 
Beiratkozáshoz szükséges okiratok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya),
- a szülő nyilatkozatát életvitelszerű lakcímről,
- nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
- a gyermek anyakönyvi kivonata és a TAJ kártyája.
 
A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.
 
Kerékgyártó László s.k.
Mezőkövesdi Járási Hivatal
hivatalvezetője


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés